ΑΣΚΤ - Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για υποψήφιους με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση (ταλέντα). Προκήρυξη για εισιτήριες εξετάσεις στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
http://www.asfa.gr/Πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή φακέλου καλλιτεχνικών εργασιών (υποβολή φακέλου ταλέντων) για εισαγωγή στη σχολή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ. Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων για την εισαγωγή Σπουδαστών στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
http://www.auth.gr/vis

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα)


Π Ρ Ο Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ι Κ Ο   Κ Α Ι   Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι  Κ Ο
Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο   Κ Α Λ Ω Ν   Τ Ε Χ Ν Ω Ν  Π Α Ν Ο Ρ Μ Ο Υ   Τ Η Ν Ο Υ
http://www.tinosartschool.gr/index.html
Σχολή Χαρακτικής “Istituto Polygrafico e Zecca dello Stato” της Ιταλίας για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές
Πληροφορίες  http://www.ipzs.it, τηλεφωνικά +39 06 85081, ηλεκτρονικά infomazioni@ipzs.it - διευθύνσεις της σχολής.Διαγωνισμός πολυμέσων «Μετανάστες στην Ευρώπη»
- αφίσα
- φωτογραφία
- βίντεο
ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ Ένα Εργαστήρι για όλους! Στο Δήμο Νίκαιας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
http://haraktikinikaiarenti.blogspot.gr/ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
http://gnoseis.blogspot.gr/2011/12/blog-post.html
 


What's 4Tomorrow - Poster for tomorrow. Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους, να κάνουν αφίσες
σχετικά με τα θέματα που μας επηρεάζουν όλους.

http://Posterfortomorrow.org