1_Πανελλήνιοι μαθητικοί καλλιτεχνικοί αγώνες 2002, Ειδική Διάκριση στην Τσούση Στεφανία


2_Πανελλήνιοι μαθητικοί καλλιτεχνικοί αγώνες 2003, τρίτο βραβείο στο Ντόκο Χρήστο
3_Πανελλήνιοι μαθητικοί καλλιτεχνικοί αγώνες 2005, τρίτο βραβείο στην Πλάχοτνιουκ Κατερίνα, έπαινος στους
    Μακρυγιαννάκη Μάνο και Παπαεμμανουήλ Κων/νο
4_ Στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό A Flag for Planet Earth από την European Space Agency με   τη Στακιά Μαίρη να παίρνει
     το 2ο βραβείο σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο για την ηλικία 15-19 ετών (η βράβευση έγινε στο  Ευγενίδειο Ίδρυμα) και δύο
     ακόμα μαθητές πήραν τιμητικές διακρίσεις - 2005
 
5_Πανελλήνιοι μαθητικοί καλλιτεχνικοί αγώνες 2006, βραβείο στο Μακρυγιαννάκη Μάνο και Ειδική Διάκριση
    στην Κορμπή Ιωάννα6_Πανελλήνιοι μαθητικοί καλλιτεχνικοί αγώνες 2008, βραβείο στην περιφέρεια Γ’ Αθήνας
    στην Κορμπή Ιωάννα  και στον Στεφανίδη ΧρήστοΜε το 5ο ΣΕΚ Ιλίου στο πρόγραμμα «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» . Το έργο αυτό διακρίθηκε στα 10 βραβευμένα έργα της Περιφέρειας Αττικής. 2004 - 2005Βράβευση του τομέα από την εκπρόσωπο του δήμου Πετρούπολης, κα Βατούση, το Μάϊο 2004