Η κατεύθυνση των Γραφικών Τεχνών υπήρξε μια από τις πρώτες ειδικότητες που
προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 1999, μαζί με τις ειδικότητες
του Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων και της Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αποκατάστασης.
Αυτό έγινε διότι κρίθηκε έντονη η ανάγκη της αναθεώρησης και της ποιοτικής αναβάθμισης του
περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών της κατεύθυνσης, τόσο σε τεχνικό και τεχνολογικό
επίπεδο, όσο και σε θέματα που αφορούν στην αισθητική καλλιέργεια των μαθητών και στην
ικανότητα δημιουργίας, σύνθεσης και σχεδιασμού. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η εκπαίδευση του
τεχνίτη, στο μεγαλύτερο βαθμό, γινόταν μέσα στο χώρο παραγωγής από το μάστορα στο βοηθό,
βασιζόμενοι σε εμπειρικές μεθόδους και όχι θεωρητικές όπως ακριβώς είχε συμβεί και με τον ίδιον
στο παρελθόν με όλα τα κενά που μια τέτοια μέθοδος μπορεί να δημιουργεί. Αυτή η πρακτική έχει
πλέον αλλάξει και έχουν δημιουργηθεί οι νέες συνθήκες ώστε ο μαθητής από τα σχολικά ακόμη
χρόνια, εφ’ όσον διαλέξει τον τομέα Γραφικών Τεχνών να αντιληφθεί το μέγεθος των δυνατοτήτων
που του δίνεται να ασχοληθεί σε μια παραγωγική διαδικασία είτε αυτή είναι καλλιτεχνική
είτε τεχνολογική.
Ο τομέας κινείται στο χώρο της τέχνης όσο και στο χώρο των τεχνολογικών εξελίξεων
στις επικοινωνίες.
Ο χώρος των Γραφικών Τεχνών περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και
προϋποθέτει την συνεργασία πολλών ειδικοτήτων όπως των Γραφιστών, των Φωτογράφων,
των Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών, των Τυπογράφων, των Βιβλιοδετών και άλλων.
Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι οποιαδήποτε μορφή έντυπης ή ηλεκτρονικής
εικόνας και κειμένου που μπορεί να είναι φωτογραφική ή εικαστικής προέλευσης και που έχει
σχέση με διακινούμενα υλικά και πνευματικά αγαθά της καταναλωτικής μας κοινωνίας.
 Δυο ειδικευμένοι κλάδοι όμως λειτουργούν σε στενή συνεργασία προκειμένου να αντιμετωπιστούν
οι πολύπλευρες ανάγκες του χώρου των γραφικών τεχνών. Ο ένας κλάδος είναι αυτός των
Γραφιστών που είναι εμπνευστές και δημιουργοί μιας ιδέας και ο δεύτερος είναι ο κλάδος των
Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών που έχουν την γνώση της Τεχνολογίας των εκτυπώσεων.
Η Γραφιστική ως αντικείμενο μελέτης έχει την οπτική αντίληψη του κόσμου, την επικοινωνία
και την μετάδοση μηνυμάτων μέσα από έρευνα, δημιουργική διαδικασία σχεδιασμού και έκφρασης
εννοιών και καταστάσεων, με ισχυρό αισθητικό υπόβαθρο. Είναι μια καλλιτεχνική
δημιουργική διαδικασία.
Η Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών ασχολείται με τις μεθόδους και τα τεχνολογικά μέσα που
είναι απαραίτητα για την μετάδοση αυτών των μηνυμάτων μέσω της ανατύπωσης πολλαπλών
αντιτύπων από το πρωτότυπο που έχει δημιουργήσει ο Γραφίστας.
Στην εποχή μας με την εκτεταμένη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών τα επαγγέλματα των
γραφικών τεχνών είναι από τα πλέον σύγχρονα με μεγάλες δυνατότητες για την δημιουργική
υλοποίηση ιδεών. Η δημιουργική διάθεση, η φαντασία, η μεθοδικότητα, η παρατηρητικότητα, η
οργανωτική διάθεση είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του χώρου. Η ευχέρεια στη χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι ζητούμενο.
 Όλα αυτά σαν προοπτικές και στις υπάρχουσες συνθήκες θα ενδυναμωθούν με την βαθύτερη
καλλιέργεια και την διαρκή εξάσκηση-αναζήτηση

 Οι δυνατότητες-προοπτικές του χώρου των Εφαρμοσμένων Τεχνών μπορούν να συνοψιστούν
στα εξής:
 1. Eκδόσεις: Bιβλία, περιοδικά, εφημερίδες (εξώφυλλα, εικονογράφηση, σελιδοποίηση).
 2. Στη διαφήμιση: Αφίσα, καταχώρηση περιοδικού και εφημερίδας.
     Σήματα επιχειρήσεων και οργανισμών, φάκελα κλπ
 3. Στην επικοινωνία: Όλα τα πρότυπα εντύπων επικοινωνίας  και συναλλαγής,
     μηχανογραφικά έντυπα επιχειρήσεων, σήματα, δημιουργία σταντ για την προβολή δρώμενων
 4. Στη συσκευασία: Μελέτη και σχεδιασμός παρουσίασης όλων των βιομηχανικών προϊόντων.
 5. Τηλεόραση και κινηματογράφο: Σχεδίαση των γραφιστικών έργων που βοηθούν
     στη καλύτερη παρουσίαση των ειδήσεων και των εκπομπών
 6. Iδιωτικός τομέας: Στις διαφημιστικές εταιρείες, στους εκδοτικούς οίκους, στις επιχειρήσεις
     γραφικών τεχνών και εφημερίδες όπου διαθέτουν ατελιέ, σε εργοστάσια
     γραφικών τεχνών, τυπογραφία, σε εταιρείες διακόσμησης
 7. Σχεδιασμός βιομηχανικών αντικειμένων
 8. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και τίτλων πολυμέσων
 9. Ελεύθερος επαγγελματίας σαν καλλιτέχνης δημιουργός
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ (GRAPHIC DESIGNER)

Ο Γραφίστας είναι ο εικαστικός καλλιτέχνης των εφαρμοσμένων τεχνών, ο δημιουργός της - έντυπης, κυρίως, - οπτικής επικοινωνίας που έχει τόσο καθοριστική σημασία στο σύγχρονο κόσμο.
Ο Γραφίστας σχεδιάζει κάθε τι που βλέπουμε τυπωμένο γύρω μας. Αφίσες διαφημιστικές και ενημερωτικές, κάθε λογής φυλλάδια, εφημερίδες και περιοδικά, εξώφυλλα βιβλίων και δίσκων, σήματα και λογότυπα εταιρειών και προϊόντων, χαρτιά περιτυλίγματος, συσκευασίες, σήμανση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, κάθε είδους διαφημιστικές καταχωρήσεις, όλα είναι έργα του γραφίστα.
Είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη σαφήνεια, την ένταση και την πειθώ του μηνύματος που προβάλλει. Απαιτείται, συνεπώς, να γνωρίζει άριστα την εικαστική γλώσσα, τους κανόνες της οπτικής επικοινωνίας και ακόμη να έχει υπόψη του στοιχεία ψυχολογίας, κοινωνιολογίας
και μάρκετινγκ.
Η εμφάνιση και τεράστια εξάπλωση των σχεδιαστικών προγραμμάτων
στον Η/Υ προκάλεσε επανάσταση στην αγορά εργασίας, τόσο στην αγορά της γραφιστικής και την τυπογραφία όσο και στο χώρο της οπτικής επικοινωνίας γενικότερα.
Ο γραφίστας ηλεκτρονικής σχεδίασης δημιουργεί με τον Η/Υ διάφορα έντυπα επιχειρήσεων, CD ROM ή ιστοσελίδες για το INTERNET και, ως στέλεχος διαφημιστικών εταιρειών ή άλλων δημιουργικών γραφείων, καθοδηγείται συνήθως από τον ART DIRECTOR.
Ακολουθώντας την εξέλιξη της εποχής μας, ο γραφίστας είναι και ο αποκαλούμενος web designer. Αυτός κατά βάση αναλαμβάνει τη δημιουργία και διαμόρφωση ενός web - site.


Επαγγελματική αποκατάσταση - Αγορά Εργασίας

Η αγορά που προσφέρεται για έναν γραφίστα είναι οι διαφημιστικές επιχειρήσεις, οι εκδοτικοί οίκοι, τα περιοδικά, οι εφημερίδες, οι εταιρείες τροφίμων και ποτών, μεγάλα ιδρύματα, δημόσιοι οργανισμοί, οι τηλεοπτικοί σταθμοί και ένας ολόκληρος κόσμος επαγγελμάτων που
έχει την ανάγκη του. Είναι ευρύτατος ο χώρος του και η μεγάλη ανάπτυξη του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων και των προϊόντων έχει διευρύνει την αγορά εργασίας του. Πρόκειται για απαιτητική αγορά με γενικές και ειδικότερες ανάγκες που αναζητά την ποιότητα.
Οι γραφίστες της ειδικότητας COMPUTER GRAPHICS D.T.P. & WEB ΡUBLISHING DESIGN έχουν μπροστά τους ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών. Mπορούν να εργασθούν στα δημιουργικά τμήματα διαφημιστικών εταιρειών, σε δημιουργικά γραφεία ή εταιρείες παραγωγής υλικού οπτικής επικοινωνίας, σε εκδοτικούς οίκους, σε τηλεοπτικές επιχειρήσεις και σταθμούς, στα καλλιτεχνικά τμήματα επιχειρήσεων και οργανισμών, σε τυπογραφικές επιχειρήσεις, σε
εφημερίδες ημερήσιες ή μη, κλαδικές ή επιχειρήσεων και οργανισμών, διάφορου τύπου περιοδικά, σε εταιρείες παραγωγής ιστοσελίδων INTERNET για επιχειρήσεις και, τέλος, ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Το περιεχόμενο της Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της μελέτης, του σχεδιασμού, της επιμέλειας της έκδοσης, και της παραγωγής εντύπων-αντιτύπω
 κάθε είδους και μορφής, με την εφαρμογή ειδικευμένων επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, δεδομένων και δεξιοτήτων. Ο Τυπογράφος ή Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών είναι ο
επαγγελματίας που αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία εκτύπωσης του χαρτιού κυρίως με τη μέθοδο Λιθογραφίας – Offset σύμφωνα με τη μακέτα. Οι γνώσεις του σύγχρονου τυπογράφου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την τεχνολογία εκτυπώσεων, την παραγωγή και το σχεδιασμό εντύπου, την τεχνολογία υλικών, τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, τη συντήρηση μηχανών και την κοστολόγηση.


Επαγγελματική αποκατάσταση - Αγορά Εργασίας

Οι πτυχιούχοι τυπογράφοι είναι περιζήτητοι στον διαρκώς αναπτυσσόμενο κλάδο των γραφικών τεχνών και μπορούν να απασχοληθούν ως: Στελέχη - Υπεύθυνοι Παραγωγής σε Εργοστάσια Εκτυπώσεων, στελέχη Εκδοτικών Εταιριών, στελέχη Διαφημιστικών Εταιριών
& Εταιριών Ειδών Συσκευασίας, τεχνίτες Εκτυπωτές Λιθογραφείου, Ελεύθεροι Επαγγελματίες.
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣ

Η Τέχνη της Βιβλιοδεσίας έχει μακρά παράδοση στη χώρα μας και συνδέεται άρρηκτα με τη διαχρονική διατήρηση και διαφύλαξη των επιτευγμάτων του ανθρωπίνου πνεύματος.
Ο σύγχρονος Βιβλιοδέτης κατέχει όλες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την παραδοσιακή χειροποίητη βιβλιοδεσία, την καλλιτεχνική αλλά και την βιομηχανική βιβλιοδεσία.
Ο Τεχνικός Βιβλιοδέτης συνεργάζεται με τον εκδότη, το γραφίστα και τον τυπογράφο και δημιουργεί αριστουργήματα μέσα από την παραδοσιακή ή τη βιομηχανική παραγωγή.


Επαγγελματική αποκατάσταση - Αγορά Εργασίας
Οι πτυχιούχοι Βιβλιοδέτες μπορούν να απασχοληθούν ως: ελεύθεροι επαγγελματίες με δική τους μονάδα καλλιτεχνικής ή βιομηχανικής βιβλιοδεσίας, στελέχη σε Βιβλιοδετεία & Βιομηχανικές Μονάδες, σύμβουλοι σε Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Εκδοτικές εταιρίες,
Δημόσιους Οργανισμούς, στελέχη σε Εκτυπωτικές Μονάδες, σύμβουλοι σε Εκδοτικές εταιρίες, Δημόσιους Οργανισμούς, Βιβλιοθήκες, Μουσεία.
ANIMATION & MULTIMEDIA

 Η επεξεργασία και κίνηση της εικόνας (animation) που γίνεται, πλέον, με χρήση προηγμένων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει απεριόριστες δυνατότητες και η πρόκληση των αισθήσεων γίνεται από τους τηλεοπτικούς σταθμούς με συναρπαστικό τρόπο. Η μεγάλη αυτή πρόοδος στην τεχνολογία της εικόνας δημιούργησε τη νέα ειδικότητα στο χώρο των multimedia (πολυμέσα). Η ειδικότητα αυτή αφορά τη δημιουργία, επεξεργασία και κίνηση της εικόνας. Είτε πρόκειται για εικόνα πραγματική, την οποία επεξεργαζόμαστε με Η/Υ και την κινούμε όπως θέλουμε, είτε πρόκειται για εικόνα τελείως φανταστική που έχουμε κατασκευάσει στον Η/Υ.
Οι δυνατότητες της τεχνολογίας είναι πλέον πολύ μεγάλες με αποτέλεσμα η πιο τολμηρή φαντασία ενός δημιουργού να γίνεται πραγματικότητα.
Ο δημιουργός των ηλεκτρονικών μέσων πρέπει να έχει πλούσια εικαστική παιδεία, ανεπτυγμένη αισθητική και, παράλληλα, γνώσεις για τις δυνατότητες των προγραμμάτων animation και γνώση του χειρισμού τους στους Η/Υ.


Επαγγελματική αποκατάσταση - Αγορά Εργασίας

Στην εποχή που η οπτική επικοινωνία και πληροφόρηση έχουν κυριαρχήσει, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι περιοχές επαγγελματικής δράσης αυξάνονται και διευρύνονται με μεγάλη ταχύτητα.
Οι επαγγελματίες του κλάδου 3d, animation & multimedia είναι σε θέση να δημιουργούν σήματα τηλεοπτικών σταθμών, σήματα εκπομπών, τίτλους εκπομπών, τηλεοπτικά εφφέ, video clips, cartoons, διαφημιστικές ταινίες, κινηματογραφικές και τηλεοπτικές ταινίες, παρουσιάσεις εταιρειών σε CD ROM και INTERNET κλπ.
Εργάζονται σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε εταιρείες παραγωγής ταινιών, σε εταιρείες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών, σε εταιρείες παραγωγής video clips, σε δημιουργικά γραφεία παραγωγής ταινιών, σε εκδοτικούς οίκους, στο Αστεροσκοπείο και Πλανητάρια, σε οργανισμούς και διάφορες επιχειρήσεις παραγωγής cartoons, σε εταιρείες παραγωγής επαγγελματικών παρουσιάσεων, μουσεία, ιδρύματα, βιομηχανίες, τεχνικές εταιρείες.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ (ILLUSTRATOR)
δημιουργός σκίτσων, γελοιογραφιών ή άλλων comics

Η ειδικότητα του Σκιτσογράφου - Εικονογράφου ανήκει στο δημιουργικό χώρο των  Τεχνών. Έχει πολλές εφαρμογές και προεκτάσεις που καλύπτουν και την περιοχή του κινούμενου σχεδίου. Είναι ιδιαίτερα απαιτητική τόσο σε ικανότητα σχεδιασμού όσο και σε φαντασία, δημιουργικότητα και χιούμορ, ανάλογα βέβαια με τη μορφή της σκιτσογραφικής εργασίας. Αυτή μπορεί να είναι απλά εκτελεστική και αναπαραστατική ή γελοιογραφική ή να αναπτύσσει μία ιστορία με σειρά εικόνων (comics).


Επαγγελματική αποκατάσταση - Αγορά Εργασίας
Ο καλλιτέχνης - δημιουργός σκίτσων, γελοιογραφιών ή άλλων comics εργάζεται, συνήθως, ως ελεύθερος επαγγελματίας αναπτύσσοντας διάφορες συνεργασίες. Τα περιοδικά και οι εφημερίδες είναι, ωστόσο, ένας σημαντικός χώρος, όπου μπορεί να ενταχθεί, όπως επίσης η διαφήμιση, οι διαφημιστικές εταιρείες, τα δημιουργικά γραφεία παραγωγής διαφημίσεων, τα δημιουργικά studios cartoons κ.λπ.