Ο τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών λειτουργεί σε πολλά ΕΠΑ.Λ (Επαγγελματικά Λύκεια) της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η εκπαίδευση στο τομέα των Εφαρμοσμένων Τεχνών αφορά επαγγέλματα που έχουν σαν
αντικείμενό τους, το κομμάτι εκείνο της Τέχνης που βρίσκει εφαρμογή στην καθημερινή ζωή.
Κατευθύνσεις ή ειδικότητες των Εφαρμοσμένων Τεχνών ενδεικτικά:
1.         Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων
2.         Γραφικές Τέχνες
3.         Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάσταση
4.         Φωτογραφία
5.         Σχεδιασμό Ενδύματος
6.         Επιπλοποιία
7.         Ψηφιδογραφία – Υαλογραφία
8.         Κεραμική – Πηλοπλαστική
9.         Αργυροχρυσοχοΐα

  Συνοπτικά για το Επαγγελματικό Λύκειο
 Το Επαγγελματικό Λυκείο (ΕΠΑ.Λ) είναι ισότιμο με το Γενικό Λύκειο.
Δίνει πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).
Στην Α' Τάξη των ΕΠΑ.Λ εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου χωρίς εξετάσεις. Οι απόφοιτοι της Α' τάξης, μπορούν να εγγράφονται στη Β' τάξη των ΕΠΑ.Λ, στη Β' τάξη του Γενικού Λυκείου, αλλά και στην Α' τάξη των ΕΠΑ.Σ.
Στην Β' τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β' τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου και οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ Κύκλου ΤΕΕ. Η Β' Τάξη των ΕΠΑ.Λ είναι διαρθρωμένη σε Επαγγελματικούς Τομείς. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα ενός τομέα που επιλέγουν.
Η Γ’ Τάξη είναι διαρθρωμένη σε επαγγελματικές ειδικότητες. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της ειδικότητας που επιλέγουν και τα οριζόμενα για την ειδικότητα μαθήματα γενικής παιδείας
Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις χορηγείται :
Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου καθ’ όλα ισότιμο με του Γενικού Λυκείου, ικανό να εξασφαλίσει στον κάτοχό του μετά από συμμετοχή στις Πανελλήνιες εξετάσεις, την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) σε ισότιμη βάση με τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.
Πτυχίο επιπέδου 3, που θα τους δίνει την δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή να εγγράφονται στα ΙΕΚ.