ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β), Υπουργείο Παιδείας  και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμούhttp://edu.klimaka.gr/anakoinoseis-panellhnies/plhrofories-panellhnies/panelladikes-epal-epas/544-eisagwgh-apofoitwn-epal-tritovathmia-ekpaidevsh.html

ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθηνας
http://www.teiath.gr/sgtks/

 

 

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ / ΣΓΤΚΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ / ΣΓΤΚΣ / ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ  www.teiath.gr/sgtks/grafics

Γενικά 


Το Tμήμα Γραφιστικής λειτουργεί από το 1977 και μαζί με τα τμήματα: Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Διακοσμητικής, Φωτογραφίας και Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, αποτελούν τη ΣΧOΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ· τη μοναδική σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που υπάρχει στη χώρα μας.
Γνωστικό αντικείμενο 

Οι σπουδές στο τμήμα Γραφιστικής παρέχουν θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις, που αναπτύσσουν την οπτική αντίληψη, την αισθητική καλλιέργεια, την ικανότητα σχεδιασμού και έκφρασης, την ικανότητα χρήσης υλικών και μέσων, στοιχείων που απαιτούνται για τη δημιουργία γραφιστικού έργου, σε όλα τα επίπεδα έρευνας και εφαρμογής, που αφορούν τον επικοινωνιακό τομέα στη διευρυμένη αγορά εργασίας και την εκπαίδευση.


Σκοπός του προγράμματος σπουδών


Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία των βασικών καλλιτεχνικών, τεχνολογικών και επιστημονικών αρχών σε τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Γραφιστικής, για την κατάρτιση στελεχών που θα απασχοληθούν επαγγελματικά:

1  Στο σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας

2  Στο σχεδιασμό, οργάνωση και επιμέλεια εντύπου

3  Στο σχεδιασμό, εικονογράφηση και επιμέλεια βιβλίου

4  Στη γραφιστική πολυμέσων

5  Στη γραφιστική προώθησης προϊόντων και ιδεών

Η εκπαίδευση ξεκινά από τη σύλληψη της ιδέας, την ανάλυση, επεξεργασία και διαμόρφωση της σε πρότυπο εικόνας, με τη χρήση παραδοσιακών μεθόδων αλλά και των πλέον σύγχρονων μέσων της τεχνολογίας και καταλήγει στην παρουσίαση της και παράδοση προς πολλαπλή χρήση και προώθηση στην αγορά.Στόχος του προγράμματος είναι να καλλιεργήσει στους μελλοντικούς Γραφίστες ένα υψηλό πνευματικό και αισθητικό επίπεδο, που θα τους κάνει ικανούς ν΄ ανταποκριθούν στις κοινωνικές ευθύνες, που πρόκειται να επωμιστούν.Περιγραφή του πτυχιούχου του Τμήματος

Ο πτυχιούχος του τμήματος Γραφιστικής, έχοντας αποκτήσει τα απαραίτητα καλλιτεχνικά, τεχνολογικά και επιστημονικά εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, μπορεί να εργαστεί ως Γραφίστας στον ιδιωτικό τομέα, σε διαφημιστικές εταιρίες, σε εκδοτικούς οίκους, σε επιχειρήσεις γραφικών τεχνών, εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ. Στον Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου), στον κοινωνικοποιημένο τομέα, σε επιχειρήσεις Δημοσίου ενδιαφέροντος κ.λπ., σε οργανισμούς όπου υπάρχουν ατελιέ σχεδιασμού και επιμέλειας εντύπου. Στην εκπαίδευση (Τ.Ε.Ι., Κ.Ε.Τ.Ε., I.E.K., T.E.E. κ.λπ.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορεί να απασχοληθεί ως μέλος ερευνητικών ομάδων σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας, στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Γραφιστικής δείτε την σχετική ενότητα 

'Επαγγελματικό πλαίσιο'.


Επαγγελματικά δικαιώματα
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Γραφιστικής ορίζονται βάσει του Φ.Ε.Κ.: 160/16 - 06-1989 - Π.Δ. 357 - Άρθρο 3. Πιο συγκεκριμένα:
1.    Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γραφιστικής της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) από την ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου τους με βάση τις εξειδικευμένες καλλιτεχνικές, θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα ως γραφίστες δημιουργοί, είτε σε συνεργασία με άλλους ειδικούς ή καλλιτέχνες ή τεχνικούς με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της γραφιστικής δημιουργίας.
2.    Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της γραφιστικής δημιουργίας και ειδικότερα στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:
1.    Εκδόσεις: Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες (εξώφυλλα, εικονογράφηση, σελιδοποίηση).
2.    Διαφήμισης:
1.    Αφίσα εμπορική, πολιτική, πολιτιστική
2.    Καταχώρηση περιοδικού και εφημερίδας
3.    Διαφημιστικά προσπέκτους και έντυπα
4.    Διακριτικά σήματα επιχειρήσεων και οργανισμών, επιστολόχαρτα, φάκελλα κ.λπ.
5.    Σχεδιασμό γραμμάτων για οποιαδήποτε χρήση.
3.    Επικοινωνία: Όλα τα πρότυπα εντύπων επικοινωνίας και συναλλαγής, μηχανογραφικά έντυπα επιχειρήσεων, λογιστικά σήματα οδικής κυκλοφορίας, σήματα σταθμών συγκοινωνιακών μέσων.
4.    Συσκευασία: Μελέτη και γραφιστικό σχεδιασμό όλων των βιομηχανικών προϊόντων (κουτιά, ετικέτες, σακούλες, χαρτιά περιτυλίγματος, κουβερτούρες και συσκευασία δίσκων).
5.    Τηλεόραση και κινηματογράφο:

0.    Σχεδίαση των τίτλων των ταινιών

1.    Κινούμενο σχέδιο στις διαφημιστικές ταινίες, για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο
2.    Δημιουργία γραφιστικών έργων με τη χρήση Η/Υ (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών)
3.    Σχεδίαση και επιμέλεια τίτλων και στατιστικών πινάκων ως και όλων των γραφιστικών έργων, που βοηθούν στην καλύτερη παρουσίαση των ειδήσεων και των εκπομπών.

                        6.Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, που εμφανίζεται στο αντικείμενο της
           ειδικότητας τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, 
           σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φοράς ισχύουσας νομοθεσίας.
        3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχολούνται
           στην εκπαίδευση με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης,
           μπορούν  να ασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της  
           ειδικότητας τους.Επαγγελματική απορρόφηση

Η επαγγελματική απορρόφηση των πτυχιούχων του τμήματος είναι πολύ μεγάλη, καθώς είναι περιζήτητοι στην αγορά εργασίας λόγω της άρτιας κατάρτισης τους (απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. βραβεύονται συχνά σε διαγωνισμούς αφίσας, σήματος και αναλαμβάνουν μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες, εκδόσεις κ.λπ.).

1  Σημαντικός είναι ο αριθμός των πτυχιούχων του Τμήματος Γραφιστικής που εργάζονται σε διαφημιστικές εταιρίες, εκδοτικούς οίκους, περιοδικά και εφημερίδες, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Το ποσοστό είναι περίπου 65%.

2  Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, 25% περίπου, εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, με δικά τους ατελιέ ή συνεργάζονται με άλλους δημιουργώντας μικρές διαφημιστικές εταιρίες.
3  Ένα 10% περίπου εργάζονται στην εκπαίδευση: T.E.E., I.E.K., Ιδιωτικές Σχολές, Τ.Ε.Ι.
Μεταπτυχιακές σπουδές
1  Ένα μικρό ποσοστό των αποφοίτων συνεχίζει τις σπουδές σε Αρχιτεκτονική και Α.Σ.Κ.Τ. (ποσοστός: 5% περίπου).
2  Ένα 5% περίπου συνεχίζει τις σπουδές στο εξωτερικό για Μaster (Μάστερ) και Διδακτορικό (2% περίπου με Υποτροφία του Ι.Κ.Υ.).

Νέες τεχνολογίες
Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και των πολυμέσων έχει επιφέρει τεράστιες μεταβολές στην επαγγελματική απασχόληση των Γραφιστών, με αποτέλεσμα πολλές από τις δεδομένες δραστηριότητες να εκλείπουν, ενώ εμφανίζονται συνεχώς νέες με πολλές απαιτήσεις, όπως π.χ.:
1  Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας
2  Web design (γουέμπ ντιζάϊν)
3  3D animation (θρι ντι ανιμέϊσιον)
4  Computer video graphics (κομ,πιούτερ βίντεο γκράφικς) 

Δομή σπουδών
Οι σπουδές οργανώνονται με βάση τρεις κύριους Τομείς Μαθημάτων (Τ.Μ.):
1 Γραφιστικής
2  Εικαστικής παιδείας
3  Παραστατικής τεχνολογίας και επικοινωνίας.
Ο Τομέας Μαθημάτων Γραφιστικής, έχει την ευθύνη της διδασκαλίας των ακολούθων μαθημάτων του τμήματος Γραφιστικής:
Γράμματα και Αριθμοί, Τυπογραφία, Γραμματογραφία, Γραφιστική (Ι, ΙΙ , ΙΙΙ, IV, V, VI, VII), Εικονογράφηση, Εισαγωγή στην πληροφορική, Γραφιστική με υπολογιστή (I, II), Σημειολογία, Ειδικά θέματα Φωτογραφίας, Γραφιστικής (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), Πολυμέσα.
Ο Τομέας Μαθημάτων Εικαστικής Παιδείας έχει την ευθύνη των παρακάτω μαθημάτων:
Φιλοσοφία - Αισθητική, Βασικό Σχέδιο (Ι, ΙΙ), Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα (Ι, ΙΙ, ΙΙ,ΙV), Ιστορία Τέχνης & Γραφιστικής (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI), Xρώμα - Σκίτσο - Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας.
Ο Τομέας Μαθημάτων Παραστατικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας έχει την ευθύνη των παρακάτω μαθημάτων:
Βιομηχανικό Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, (Ι, ΙΙ), Διαφήμιση, Έρευνα Αγοράς, Ξένη Γλώσσα (Ι, ΙΙ, ΙΙ), Γραφιστική εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, Προϋπολογισμός Εντύπου, Φωτογραφία (Ι, ΙΙ, ΙII).
 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ο όρος μεταπτυχιακές σπουδές αναφέρεται σε προγράμματα μετεκπαίδευσης ή και εξειδίκευσης των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο, που τους ενδιαφέρει, με τελικό στόχο την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας.
Οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους οι απόφοιτοι στρέφονται προς τις μεταπτυχιακές σπουδές είναι:

 • ν' αυξήσουν τις πιθανότητες ανεύρεσης απασχόλησης γρήγορα και με τους καλύτερους δυνατούς όρους, και
 • να βελτιώσουν το επίπεδο γνώσεων τους στην επιστήμη, στην οποία εντάσσονται και οι προπτυχιακές σπουδές τους.

Αν και δεν υπάρχουν απόλυτα κριτήρια για την αξιολόγηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων ή σχολών, που μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλα για όλους τους φοιτητές, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες, οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ' όψη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταλληλότερη για τον κάθε υποψήφιο επιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες στο θέμα των μεταπτυχιακών σπουδών, οι σπουδαστές μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Με τα παραπάνω ιδρύματα το Τμήμα Γραφιστικής συνεργάζεται από το 1992 πραγματοποιώντας δραστηριότητες όπως ανταλλαγή σπουδαστών και εκπαιδευτικών, πρακτική άσκηση και Εντατικά Προγράμματα. Υποτροφίες για μεταπτυχιακά

Υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό παρέχουν διάφοροι φορείς, όπως υπουργεία, ξένες κυβερνήσεις, ιδρύματα, διεθνείς οργανισμοί ,κάποια πανεπιστήμια. αλλά και το ΙΚΥ 
   http://www.iky.gr/
. Για τη χορήγηση υποτροφιών λαμβάνονται υπ' όψιν ο βαθμός του πτυχίου, οι επιδόσεις σε μαθήματα που σχετίζονται με τον τομέα εξειδίκευσης που αφορά την υποτροφία, η καλή γνώση ξένης γλώσσας, καθώς επίσης η καταγωγή και η οικονομική κατάσταση.
Στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται κατάθεση δικαιολογητικών, ενώ σε ορισμένες, η επιλογή γίνεται κατόπιν συμμετοχής σε διαγωνισμό. Η χρηματοδότηση σπουδών των φοιτητών όμως, μπορεί -πλήν των υποτροφιών- να γίνει είτε απευθείας από τα Πανεπιστήμια είτε μέσω προγραμμάτων δανειοδότησης από τράπεζες.

 


Ενδεικτική λίστα πανεπιστημίων για μεταπτυχιακές σπουδές

Σύνδεσμοι(Links)

Στην Ελλάδα


 • Ένωση Γραφιστών Ελλάδας: gda.gr
 • Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων: greekfontsociety.org
 • Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας: afroditi.uom.gr/uompress/ergo/index.html (Οδηγός συγγραφής και διαμόρφωσης πτυχιακής/μεταπτυχιακής εργασίας και διδακτορικής διατριβής)
 • Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.): asfa.gr
 • Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.): eap.gr
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων: syros.aegean.gr
 • Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού - Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας: bs.teikoz.gr/totmima.htm
 • Forum: Visual Communication Designers' Club (V.C.D.C.): vcdc.gr
 • Forum: Hellenic Graphic Design (HE.GRA.DE.): hegrade.gr
 • Περιοδικό "+design": designmag.gr
 • Περιοδικό "Γραφίστας": grafistas.gr
 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ(www.teiath.gr/sgtks/eadsa/)Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων


Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας είναι ένα από τα πέντε τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης εφαρμοσμένων τεχνών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Οι σπουδές στο Τμήμα καταλήγουν στην απόκτηση του πτυχίου του ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.
Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων ανήκει οργανικά στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας και, λειτουργεί από το 1977 με στόχο την συνεχή αναβάθμιση των σπουδών και των ερευνών, που αφορούν τον σημαντικότατο για την κοινωνική πράξη τομέα της αισθητικής βελτίωσης της ποιότητας διαβίωσης και κάθε χώρου που την περιβάλλει.
Το Τμήμα λειτουργεί σήμερα με τον νόμο-πλαίσιο 1404/83 (ΦΕΚ 173ΤΑ/24.11.83), σύμφωνα με τον οποίο έχει αποκτήσει :

·         δημοκρατική δομή και λειτουργία

·         εκπαιδευτικά στελέχη υψηλού καλλιτεχνικού και επιστημονικού επιπέδου

·         αξιόλογο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό

·         ελεύθερη επιστημονική και καλλιτεχνική διακίνηση ιδεών,
παράγοντες που συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση νέων αισθητικών αξιών και πρακτικών, με αποτέλεσμα την συνεχή αναβάθμιση της επαγγελματικής διακόσμησης.
Α΄ ΤΟΜΕΑΣ
Κατάλογος ΜαθημάτωνΑ΄ ΤΟΜΕΑΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου I, ΙΙ, III, ΙV
 • Διαμόρφωση Παραδοσιακών Κτιρίων Ι, ΙΙ
 • Δομική Τέχνη Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Πλαστική Μακέτα Ι, ΙΙ
 • Σχεδιαστική Μεθοδολογία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Σχεδιασμός με Υποστήριξη Η/Υ
 • Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Διακόσμησης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV
 • Διαμόρφωση Εξωτερικών Χώρων
 • Φωτισμός
 • Φωτογραφία
 • Δομική Τέχνη ΙV
Β' ΤΟΜΕΑΣ
Κατάλογος Μαθημάτων

Β΄ ΤΟΜΕΑΣ / ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 • Βασικό Σχέδιο Ι, ΙΙ
 • Διακοσμητικές Εφαρμογές Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV
 • Δισδιάστατες Συνθετικές Προτάσεις
 • Τεχνολογία Υλικών (Γυαλιού, Κεραμικής)
 • Ελεύθερο Σχέδιο Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV
 • Ιστορία Τέχνης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Κεραμική Ι, ΙΙ
 • Πλαστική Ι, ΙΙ
 • Σεμινάριο Τελειοφοίτων
 • Χρώμα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Χρώμα στο Χώρο
 • Σχεδιασμός (Design) Κεραμικής

Γ' ΤΟΜΕΑΣ
Κατάλογος Μαθημάτων

Γ΄ ΤΟΜΕΑΣ / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ- DESIGN ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ


Βιομηχανικό Σχέδιο (Design) Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
Κατασκευαστικό Επίπλου
Τεχνολογία Υφάσματος
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Κοινωνιολογία του Χώρου
Ρυθμολογία Επίπλου Ι, ΙΙ
Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI
Σχεδιασμός (Design) Επίπλου Ι, ΙΙ
Σχεδιασμός (Design) Υφάσματος
Ύφασμα Ι, ΙΙ
Ψυχολογία


Επαγγελματικά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι καταλλήλα εκπαιδευμένοι, ώστε να μπορούν να ασχοληθούν, είτε αυτοδυνάμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και καλλιτέχνες με τον Σχεδιασμό (Design), τη μελέτη (λειτουργική, χρηστική αισθητική) και την εφαρμογή

α) κάθε είδους εσωτερικού χώρου. Στη μελέτη αυτή περιλαμβάνεται η δόμηση στοιχείων που δεν επηρεάζουν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, η σπουδή για την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του χώρου (εγκαταστάσεις, υλικά, χρώματα, φωτισμός, ειδικές κατασκευές, επίπλωση, επενδύσεις, ειδικός εξοπλισμός κ.α.).

β) διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων μικρής κλίμακας, π.χ. πλατείες, υπαίθριοι χώροι και εγκαταστάσεις. Στη διαμόρφωση αυτή περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός κατασκευών μικρής κλίμακας, όπως υπόστεγα, πέργκολες, περίπτερα εκθέσεων, τηλεφωνικοί θάλαμοι κλπ.

γ) σχεδιασμού επίπλων, κάθε είδους βιομηχανικά παραγόμενων χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων παραγομένων εν σειρά ή σε περιορισμένο αριθμό.

δ) διακοσμητικών αντικειμένων, συνθέσεων και επιφανειών χώρου.
 


ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ    www.teiath.gr/sgtks/new_graphic_arts_technology/
Γενικές Πληροφορίες για το τμήμα

Το τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών είναι το πρώτο, το οποίο λειτούργησε στη Σχολή Γραφικών Τεχνών του τότε Κ.Α.Τ.Ε. Αθηνών, το 1973 και αποτέλεσε τον πυρήνα της σημερινής Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.  Στην συνεχή έως και σήμερα λειτουργία του διδάσκεται η ολοκληρωμένη τεχνολογία και παραγωγή του κλάδου των Γραφικών Τεχνών.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι είναι το μοναδικό τμήμα Γραφικών Τεχνών στην Ελλάδα και μαζί με το τμήμα Γραφιστικής καλύπτει την εκπαίδευση στην σχεδίαση, παραγωγή και ολοκλήρωση των εντύπων. Στο Τμήμα διδάσκονται μαθήματα θεωρητικά και εργαστηριακά, που καλύπτουν όλο το φάσμα των διαδικασιών παραγωγής ενός εντύπου.
Στο αναλυτικό πρόγραμμα, εκτός από τα γενικά και άλλα μαθήματα, διδάσκονται μαθήματα τυπογραφίας, υλικών γραφικών τεχνών, μοντάζ, μεθόδων εκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και κυτιοποιίας-συσκευασίας, όπως επίσης και μαθήματα σχεδιασμού πολυμέσων και εφαρμογών διαδικτύου.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, παίρνουν τον τίτλο του Πτυχιούχου Τεχνολόγου Γραφικών Τεχνών.
Ήδη απασχολούνται ενεργά στην παραγωγική διαδικασία αρκετοί πτυχιούχοι του τμήματος, οι οποίοι εργάζονται κυρίως, είτε ως ειδικευμένα στελέχη, είτε σε θέσεις που απαιτούν υψηλού επιπέδου γνώσεις στην νέα τεχνολογία, είτε σε θέσεις υπευθύνων παραγωγής σε επιχειρήσεις Γραφικών Τεχνών. Το Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών στο πλαίσιο του ευρύτερου κοινωνικού του ρόλου βρίσκεται σε άμεση και πολυποίκιλη συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο των Γραφικών Τεχνών.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση των σπουδαστών, γίνονται επισκέψεις σε επιχειρήσεις, διοργανώνονται σεμινάρια για τους εργαζόμενους του κλάδου και δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης για τους πτυχιούχους.Η εφαρμογή των νέων εξελιγμένων τεχνολογιών στις Γραφικές Τέχνες και η ραγδαία εξέλιξη του παραδοσιακού τρόπου παραγωγής εντύπων σε έναν από τους πλέον σύγχρονους τομείς του ευρύτερου κλάδου της επικοινωνίας, σε συνδυασμό με την αύξηση των παραγόμενων εντύπων της διαφήμισης και της έντυπης συσκευασίας και τις προοπτικές εφαρμογής νέων μορφών επικοινωνίας, δημιουργούν νέες αυξημένες υποχρεώσεις, στις οποίες είναι έτοιμο να ανταποκριθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος.


ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του ισχύοντος προγράμματος σπουδών είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στις γνωστικές περιοχές που σχετίζονται με την τεκμηρίωση, τη συντήρηση και την προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων και των έργων τέχνης, ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να εφαρμόζουν άμεσα και αποτελεσματικά τις επιστημονικές, τεχνολογικές και καλλιτεχνικές γνώσεις, αλλά και δεξιότητες κατά την άσκηση του επαγγελματικού τους έργου.

Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις, η συντήρηση των αρχαιοτήτων και των καλλιτεχνικών έργων, προκειμένου να συνεισφέρει όχι μόνο στη διατήρηση, αλλά και σε μια βαθύτερη κατανόηση των ιστορικών και καλλιτεχνικών γεγονότων που σχετίζονται με τα αντικείμενα που συντηρούνται, προϋποθέτει:

·         Γνώση και δυνατότητα ανάλυσης των επί μέρους αξιών ενός έργου (ιστορική, καλλιτεχνική αξία κτλ.).

·         Μελέτη των υλικών και των τεχνικών κατασκευής.

·         Μελέτη της παθολογίας του έργου και αποκάλυψη των μηχανισμών φθοράς.

·         Ανάλυση των συνθηκών του περιβάλλοντος για τον εντοπισμό των αιτίων που προκαλούν τη υποβάθμιση των υλικών.

·         Σύνταξη μελέτης συντηρήσεως η οποία να περιλαμβάνει αναλυτικά, σε ότι αφορά τις μεθόδους και τα υλικά, τις προτάσεις επέμβασης και επί πλέον να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών του περιβάλλοντος.

·         Δυνατότητα εκτέλεσης με ασφάλεια των προτάσεων μιας μελέτης συντήρησης.

·         Δυνατότητα παρέμβασης στον τρόπο διαχείρισης ενός μνημείου και την ένταξή του σε ένα πρόγραμμα αειφόρου αξιοποίησής του. ΤΜΗΜΑ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ    www.teiath.gr/sgtks/photography/

Αποστολή του Τμήματος
Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών έχει σαν αποστολή την θεωρητική, εικαστική και τεχνολογική εκπαίδευση των φοιτητών στους τομείς της φωτογραφίας και του βίντεο, με στόχο την μελέτη και έρευνα του σύγχρονου οπτικού πολιτισμού και την δημιουργική ανάπτυξη των γνώσεων στα πεδία των εφαρμογών και των τεχνών.
Περιγραφή του πτυχιούχου
Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των τετραετών σπουδών τους εκπαιδεύονται διεξοδικά στα θεωρητικά, εικαστικά και τεχνικά ιδιώματα της φωτογραφικής εικόνας και του βίντεο. Εφοδιαζόμενοι με τις απαραίτητες γνώσεις αρθρώνουν δημιουργικά τις προσωπικές τους μεθοδολογίες και καινοτόμες σκέψεις, σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων πεδίων εφαρμογής στους τομείς της τέχνης, της φωτοδημοσιογραφίας, της διαφήμισης και του βίντεο.

H ταχύτατη, δυναμική και πολυσχιδής ανάπτυξη των ψηφιακών οπτικών μέσων προσφέρει την εγγύηση ενός βέβαιου και δημιουργικού μέλλοντος σε σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών μπορούν να απασχοληθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ερευνητές και μελετητές, καλλιτέχνες, ή στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να υπηρετήσουν ως εκπαιδευτικοί ή να επιμεληθούν εκθέσεις, εκδόσεις και εκδηλώσεις πολιτιστικών και καλλιτεχνικών φορέων.

Απόφοιτοι του Τμήματος εργάζονται με επιτυχία και διακρίσεις σε όλους τους παραπάνω τομείς ενώ ένας ικανός αριθμός ακολουθεί μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.
 Ιστορική αναδρομή
Η συζήτηση για την ανάγκη δημόσιας φωτογραφικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ξεκίνησε προς το τέλος της δεκαετίας του 70 από τους επαγγελματίες φωτογράφους και ειδικότερα την Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας. Εκείνη την εποχή η φωτογραφική εκπαίδευση ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Στην Ευρώπη ιδιωτικές σχολές και δημόσια εκπαίδευση κάλυπταν κυρίως την τεχνική κατάρτιση των φωτογράφων με προγράμματα σπουδών διάρκειας έως δύο το πολύ ετών ενώ ελάχιστα εκπαιδευτικά ιδρύματα περιελάμβαναν στο πρόγραμμά τους φωτογραφική εκπαίδευση τριετούς διάρκειας σε τομείς όπως το φωτορεπορτάζ, τη διαφημιστική και την καλλιτεχνική φωτογραφία. Στην Ελλάδα, στοιχειώδη φωτογραφική εκπαίδευση διάρκειας ενός μόλις έτους παρείχε μια μόνο ιδιωτική σχολή.
Το 1984 το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε την ίδρυση δυο νέων τμημάτων στη Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας, του Τμήματος Φωτογραφίας και του Τμήματος Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων. Το πρόγραμμα σπουδών διάρκειας επτά εξαμήνων και ενός εξαμήνου πρακτικής άσκησης, άρχισε να εφαρμόζεται από τον Οκτώβριο του 1985 με την εισαγωγή των πρώτων σπουδαστών του Τμήματος Φωτογραφίας. Τη σύνθεση του προγράμματος προσδιόριζε η ανάγκη μιας ουσιαστικής φωτογραφικής εκπαίδευσης που θα έδινε στους σπουδαστές την ικανότητα της θεωρητικής προσέγγισης και κριτικής ανάλυσης της φωτογραφικής εικόνας, θα καλλιεργούσε την δημιουργική σκέψη τους και θα τους έδινε τις απαραίτητες γνώσεις τεχνικής δεξιότητας στους κυριότερους τομείς εφαρμογής της φωτογραφίας. Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης μαθήματα γενικότερης παιδείας όπως Ψυχολογία, Ιστορία της Τέχνης, Κοινωνιολογία, Φυσική, Χημεία, κ.ά. Το Τμήμα εξοπλίστηκε σύντομα με τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό παρέχοντας δεκαέξι θέσεις εργαστηριακής άσκησης στην μαυρόασπρη φωτογραφία, οκτώ στην έγχρωμη και τρεις θέσεις στο εργαστήριο διαφημιστικής φωτογραφίας.
Η εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας και οι σημαντικές αλλαγές που ήδη διαφαίνονταν από τις αρχές του 1990, οδήγησε στην πρώτη αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φωτογραφίας με σημαντικότερες αλλαγές την εισαγωγή της ψηφιακής επεξεργασίας της φωτογραφικής εικόνας.
Οι τεχνολογικές εξελίξεις δικαίωσαν την απόφαση του Τμήματος, καθώς την επόμενη δεκαετία η ψηφιακή φωτογραφική τεχνολογία αντικατέστησε την παραδοσιακή - αναλογική τεχνολογία σε όλους σχεδόν τους τομείς εφαρμογής της φωτογραφικής εικόνας.
Το νέο, ριζικά ανανεωμένο πρόγραμμα του Τμήματος Φωτογραφίας που άρχισε να εφαρμόζεται από το 2001 προσφέρει στου σπουδαστές νέες προοπτικές εκπαίδευσης στα πολυμέσα και το βίντεο, προσαρμόζοντας παράλληλα τα νέα δεδομένα της τεχνολογίας στις επαγγελματικές εφαρμογές και την καλλιτεχνική έκφραση.
Μαθήματα
Τα μαθήματα που συγκροτούν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, διακρίνονται σε :
Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ)  Είναι μαθήματα γενικών επιστημών, που χαρακτηρίζουν την επιστημονικότητα του Τμήματος και στα οποία στηρίζονται τα μαθήματα ειδικής υποδομής και ειδικότητας και τα oποία προσδιορίζονται με βάση το γνωστικό πεδίο του Tμήματος:

    Σύνθεση Εικόνας
    Τεχνικές Φωτογραφίας I
    Φυσική Εικόνας Ήχου Ι
    Φυσική Εικόνας Ήχου ΙΙ
    Ιστορία Φωτογραφίας Ι
    Ιστορία Φωτογραφίας ΙΙ
    Ιστορία Φωτογραφίας ΙΙΙ
    Σημειολογία


Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) Παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις σε έναν ή περισσότερους τομείς ενός ευρύτερου γνωστικού πεδίου και στοχεύουν στην εμπέδωση των μαθημάτων ειδικότητας:

    Αγγλική Ορολογία
    Εικαστικές και Σκηνογραφικές Εφαρμογές
    Εισαγωγή στα Ψηφιακά Μέσα
    Επιστημονική Φωτογραφία
    Θεωρία και Τεχνική Βίντεο Ι
    Θεωρία και Τεχνική Βίντεο ΙΙ
    Θεωρία και Τεχνική Βίντεο ΙΙΙ
    Σκηνοθεσία και Μοντάζ
    Τεχνικές Φωτογραφίας Ι
    Τεχνικές Φωτογραφίας ΙΙ
    Τεχνικές Φωτογραφίας ΙΙΙ
    Φωτογραφία, Θεωρία και Εφαρμογές Ι
    Φωτογραφία, Θεωρία και Εφαρμογές ΙΙ
    Φωτογραφία, Θεωρία και Εφαρμογές ΙΙΙ
    Ψηφιακές Εφαρμογές Ι
    Ψηφιακές Εφαρμογές ΙΙ

Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) Παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις στους επί μέρους τομείς του γνωστικού πεδίου του Τμήματος:

    Διαφημηστική Φωτογραφία Ι
    Διαφημηστική Φωτογραφία ΙΙ
    Διαφημηστική Φωτογραφία ΙΙΙ
    Ειδικές Εφαρμογές Ι
    Ειδικές Εφαρμογές ΙΙ
    Μορφές Τέχνης Ι
    Μορφές Τέχνης ΙΙ
    Μορφές Τέχνης ΙΙΙ
    Πολυμέσα Ι
    Πολυμέσα ΙΙ
    Φωτογραφικό Δοκίμιο Ι
    Φωτογραφικό Δοκίμιο ΙΙ
    Φωτογραφικό Δοκίμιο ΙΙΙ

Μαθήματα ΔΟΝΑ και Eπιχειρηματικότητας (ΔΟΝΑ) Μαθήματα γενικότερου ενδιαφέροντος από τις γνωστικές περιοχές Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών:

    Ιστορία Τέχνης
    Οπτική Επικοινωνία
    Ψυχολογία Οπτικής Αντίληψης
    Δομική Ανάλυση Φωτογραφικής Εικόνας
    Ιστορία Βίντεο και Οπτικοακουστικών τεχνών
    Επιχειρηματικότητα

και συμπεριλαμβάνουν την
Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) Το μάθημα της Πτυχιακής Εργασίας είναι υποχρεωτικό. Η επιτυχής εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου.
και την
Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική, εξάμηνης (ημερολογιακής) διάρκειας, διεξάγεται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου. ΤΜΗΜΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ    www.teiath.gr/sgtks/saet/ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του ισχύοντος προγράμματος σπουδών είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στις γνωστικές περιοχές που σχετίζονται με την τεκμηρίωση, τη συντήρηση και την προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων και των έργων τέχνης, ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να εφαρμόζουν άμεσα και αποτελεσματικά τις επιστημονικές, τεχνολογικές και καλλιτεχνικές γνώσεις, αλλά και δεξιότητες κατά την άσκηση του επαγγελματικού τους έργου.
Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις, η συντήρηση των αρχαιοτήτων και των καλλιτεχνικών έργων, προκειμένου να συνεισφέρει όχι μόνο στη διατήρηση, αλλά και σε μια βαθύτερη κατανόηση των ιστορικών και καλλιτεχνικών γεγονότων που σχετίζονται με τα αντικείμενα που συντηρούνται, προϋποθέτει:
·         Γνώση και δυνατότητα ανάλυσης των επί μέρους αξιών ενός έργου (ιστορική, καλλιτεχνική αξία κτλ.).
·         Μελέτη των υλικών και των τεχνικών κατασκευής.
·         Μελέτη της παθολογίας του έργου και αποκάλυψη των μηχανισμών φθοράς.
·         Ανάλυση των συνθηκών του περιβάλλοντος για τον εντοπισμό των αιτίων που προκαλούν τη υποβάθμιση των υλικών.
·         Σύνταξη μελέτης συντηρήσεως η οποία να περιλαμβάνει αναλυτικά, σε ότι αφορά τις μεθόδους και τα υλικά, τις προτάσεις επέμβασης και επί πλέον να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών του περιβάλλοντος.
·         Δυνατότητα εκτέλεσης με ασφάλεια των προτάσεων μιας μελέτης συντήρησης.
·         Δυνατότητα παρέμβασης στον τρόπο διαχείρισης ενός μνημείου και την ένταξή του σε ένα πρόγραμμα αειφόρου αξιοποίησής του.

ΙΣΤΟΡΙΑ
Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ιδρύθηκε στην Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας το 1985. Δέχθηκε τους πρώτους σπουδαστές τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου και σήμερα βρίσκεται στον 22ο χρόνο της λειτουργίας του. Αποτελεί τον μοναδικό φορέα σπουδών συντήρησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Στην ίδρυση του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και κατόπιν στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του τμήματος συνέβαλαν καταρχήν μεν πτυχιούχοι συντηρητές που προσέφεραν την βρετανική και ιταλική εμπειρία των σπουδών τους, πτυχιούχοι συντηρητές της αρχαιολογικής υπηρεσίας που έφεραν την εμπειρία της ελληνικής πραγματικότητας, πτυχιούχοι των θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών με ιδιαίτερη απασχόληση στην μελέτη και έρευνα των αρχαιολογικών αντικειμένων και έργων τέχνης, καλλιτέχνες υψηλού επιπέδου και στη συνέχεια το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με το οποίο στελεχώθηκε το τμήμα Συντήρησης.
Το πρόγραμμα σπουδών καλλιεργεί τη γνώση και παρέχει εκπαίδευση σε τρεις διαστάσεις γνωστικών πεδίων που είναι ο επιστημονικός, ο καλλιτεχνικός και ο τεχνολογικός τομέας.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το τμήμα λειτουργεί ήδη 22 χρόνια και έχει να δείξει πολλαπλό έργο:
1.    Έχουν αποφοιτήσει ως τώρα 835 πτυχιούχοι συντηρητές, ενώ σημαντικό ποσοστό έχουν περατώσει ή συνεχίζουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
2.    Μεγάλος αριθμός πτυχιούχων εργάζονται σε μόνιμες θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και πολύ περισσότεροι απασχολούνται με μη μόνιμη σχέση εργασίας στον ίδιο φορέα. Ο αριθμός των τελευταίων κυμαίνεται κατά εποχή.
3.    Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης συνεργάζεται με πολιτισμικούς οργανισμούς και φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς καθώς επίσης και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αξίζει να επισημανθεί ιδιαίτερα η συνεργασία με την Εθνική Πινακοθήκη, το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο Αθήνας, την Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Βουλή των Ελλήνων, τα πανεπιστημιακά και λαογραφικά μουσεία, το Δήμο της Αθήνας, το Επαρχείο Τήνου κ.ά.
4.    Σημαντική είναι η δραστηριότητα του Τμήματος στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Γ.Γ.Ε.Τ. (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας) και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά ιδρύματα ή και αυτοτελώς.
5.    Συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής σπουδαστών και εκπαιδευτικών LEONARDO, SOCRATES, RAPHAEL.
6.    Σημαντική επίσης είναι η δραστηριοποίηση των εργαστηρίων του Τμήματος στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
7.    Τα τελευταία χρόνια το Τμήμα συνεργάζεται με τα Τμήματα Ιστορίας – Αρχαιολογίας και Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την υλοποίηση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.
Είναι γεγονός ότι η ίδρυση του Τμήματος το 1985 αποτέλεσε μια τομή στο τομέα της συντήρησης και οι πτυχιούχοι του έχουν κατακτήσει με την κατάρτιση που παίρνουν από τις σπουδές τους και την δουλειά τους την κοινή αναγνώριση.

ΣΤΟΧΟΙ
Η εκπαίδευση στοχεύει στη δημιουργία σφαιρικού γνωστικού πλαισίου με την απόκτηση θεωρητικών γνώσεων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την απόκτηση εμπειρίας σε θέματα εφαρμογών. Στοχεύει, επίσης, στην ανάπτυξη επιστημονικής μεθοδολογίας για την επίλυση προβλημάτων συντήρησης ύστερα από συστηματική προσέγγιση του αντικειμένου με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση και κριτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
Η θεωρητική κατάρτιση των συντηρητών περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα:
·         Θεωρία της τέχνης και των πολιτισμών
·         Μέθοδοι έρευνας και τεκμηρίωσης
·         Θεωρία της συντήρησης κατά αντικείμενο
·         Ιστορία και Αρχές της συντήρησης
·         Φυσική, Χημεία και Βιολογία
·         Τεχνολογία Υλικών
·         Θεωρία Η/Υ
Η υποχρεωτική άσκηση είναι ένα βασικό και ουσιαστικό μέρος του προγράμματος σπουδών που υλοποιείται με παρακολούθηση εργαστηριακών ασκήσεων και την πρακτική άσκηση. Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την εκτέλεση της πτυχιακής εργασίας. Σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης του συντηρητή δίνεται μεγάλη έμφαση, παράλληλα με την απόκτηση δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη και όξυνση της ικανότητας κατανόησης των επιστημονικών, τεχνικών, ιστορικών και αισθητικών παραμέτρων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ
Έργο των αποφοίτων είναι να κατανοήσουν τις ιδιότητες των αντικειμένων ιστορικής και καλλιτεχνικής σπουδαιότητας, με σκοπό να παρεμποδίσουν τη φθορά τους, να ενισχύσουν την ικανότητα τους να διακρίνουν τι είναι γνήσιο και τι είναι πλαστό, να διευκολύνουν όλους τους χρήστες των αντικειμένων και μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς στην απρόσκοπτη προσέγγισή τους.
Οι πτυχιούχοι του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εργάζονται σε μουσεία, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε ιδιωτικές εταιρείες συντήρησης ή ανεξάρτητα, με σκοπό την προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς.
Ειδικότερα, στις αρμοδιότητές τους ανήκουν:
·         Η Τεχνική Εξέταση, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχαιολογικών Ευρημάτων και Έργων Τέχνης.
·         Η Εκπόνηση Μελετών Συντήρησης και Αποκατάστασης Αρχαιολογικών Ευρημάτων και Έργων Τέχνης.
·         Η σύνταξη μελετών ή εκθέσεων για την οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων συντήρησης.
·         Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών συντήρησης, σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς κλάδους και ιδρύματα.
·         Η συμμετοχή και διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων αυτοτελώς ή ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.
Ο συντηρητής έχει την πλήρη ευθύνη για κάθε επέμβαση πάνω στα αντικείμενα της ειδικότητάς του, αλλά δεν δημιουργεί νέα πολιτιστικά ή καλλιτεχνικά αντικείμενα.
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος καθορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα 386 του 1989, άρθρο 1, δημοσιευμένο στο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως (ΦΕΚ) 169/16-6-1989. Επίσης, έχει θεσμοθετηθεί άδεια εξάσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με το Νόμο 2557/24-12-97, άρθρο 6.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Σ.Α.Ε.Τ. δομείται με τρόπο, ώστε να ικανοποιούνται αφ’ ενός οι βασικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου ιδρύματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για απόκτηση από τους σπουδαστές ισχυρού επιστημονικού - θεωρητικού υπόβαθρου και ταυτόχρονα η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου χώρου, που συνίσταται στον διεπιστημονικό του χαρακτήρα και στην πολυσυλλεκτικότητα, όσον αφορά τις τεχνολογικές γνώσεις που οφείλει να ενσωματώνει.
Οι ανάγκες για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους σπουδαστές απαιτούν διεπιστημονική και σύνθετη πρακτική. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα βασικών και εφαρμοσμένων θετικών επιστημών (φυσικής, χημείας, φυσικοχημείας, βιολογίας), θεωρητικών επιστημών (αρχαιολογίας, ιστορίας της τέχνης), καλλιτεχνικών γνώσεων και τεχνολογικών εφαρμογών.
Κατά την διάρκεια των οκτώ (8) συνολικά εξαμήνων, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους εφαρμογής και εκπόνηση εργασιών, με έμφαση στην μελέτη περιπτώσεων (case studies), την ομαδική εργασία και την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας. Το όγδοο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκτέλεση πτυχιακής εργασίας, ενώ μετά την ολοκλήρωση του εβδόμου εξαμήνου πραγματοποιείται υποχρεωτική 6μηνη πρακτική άσκηση των σπουδαστών σε δημόσιους οργανισμούς ή ιδιωτικούς φορείς.
Ειδικότερα τα μαθήματα χωρίζονται σε:
·         Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ),
·         Μαθήματα Ειδικής υποδομής (ΜΕΥ),
·         Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ), και
·         Μαθήματα Διοίκησης Οικονομίας (ΔΟΝΑ)
Τα μαθήματα υποδομής, καλύπτουν εξ ολοκλήρου τα δύο πρώτα εξάμηνα του προγράμματος σπουδών, με αντικείμενα όπως: «Γενικές αρχές και μεθοδολογία συντήρησης», «Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων και μνημείων», «Γενικές αρχές Χημείας», «Γενικές αρχές Φυσικής», «Στοιχεία Βιολογίας και αρχές βιοδιάβρωσης», «Ελεύθερο σχέδιο», «Φωτογραφία».
Στα επόμενα εξάμηνα, τα μαθήματα υποδομής συνεχίζονται, σε εξελικτικές ενότητες, που καλύπτουν τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του αντικειμένου σπουδών.
Στην ενότητα αυτή, ανήκουν μαθήματα όπως: «Τεχνολογία-Τεχνικές Κατασκευών», «Ειδικά Θέματα Χημείας», «Φυσικοχημικές μέθοδοι και Τεχνικές», «Ιστορία Τέχνης», και «Ειδικά θέματα Η/Υ».
Τα μαθήματα των υπόλοιπων εξάμηνων αποσκοπούν στο να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις εξειδικευμένες εκείνες γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες στην ολοκληρωμένη μελέτη, ασφαλή συντήρηση και αποτελεσματική διαχείριση των έργων της πολιτισμικής κληρονομιάς. Προβλέπονται δύο κατευθύνσεις: της συντήρησης αρχαιολογικών και ιστορικών αντικειμένων και της συντήρησης καλλιτεχνικών έργων και αρχείων που συγκροτούν τον παραδοσιακό χώρο της επεμβατικής συντήρησης. Κάθε σπουδαστής μετά το τέλος του δευτέρου εξαμήνου επιλέγει μία από τις δύο κατευθύνσεις. Στη διάρκεια των σπουδών ο σπουδαστής επιλέγει υποχρεωτικά 5 από τα 6 αντικείμενα συντήρησης που προσφέρονται σε κάθε κατεύθυνση.
Τα μαθήματα ειδικότητας ανταποκρίνονται στις διαφορετικές απαιτήσεις των δύο κατευθύνσεων σπουδών που υπάρχουν στο τμήμα.
Οι σπουδαστές που ακολουθούν την κατεύθυνση της Συντήρησης Αρχαιολογικών και ιστορικών αντικειμένων, παρακολουθούν μαθήματα όπως «Αντίγραφο Γλυπτικής» και «Συντήρηση» (Πέτρας, Ψηφιδωτού, Μεταλλικών Αντικειμένων, Κεραμικών-Γυαλιού, Οργανικών υλικών και Υφάσματος).
Αντίστοιχα, στην κατεύθυνση της Συντήρησης Έργων Τέχνης, υπάρχουν μαθήματα όπως: «Αντίγραφο Ζωγραφικής», και «Συντήρηση» (Φορητής Εικόνας, Ξύλου-ξυλόγλυπτου, Βιβλίου-χαρτιού, Μουσαμά, Τοιχογραφίας και Υφάσματος).
Η πτυχιακή εργασία, πριν από την λήψη του πτυχίου, δίνει την δυνατότητα στο σπουδαστή να αποκτήσει εμπειρία της σε βάθος μελέτης ενός θέματος της ειδικότητας, είτε με πειραματική είτε με συνθετική εργασία, και με την μελέτη της κατάλληλης βιβλιογραφίας.
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε χώρους εφαρμογής, (δημόσια, ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλους χώρους) της ειδικότητας, με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν, καθώς και την δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων μέσα από ομαδική εργασία.

 ΤΜΗΜΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ   http://moda.teithe.gr/
Το Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1999 με το Π.Δ. 200/1999 (Φ.Ε.Κ. 179/6-9-99/τ.Α') ως παράρτημα του Τ.Ε.Ι./Θ., με έδρα το Κιλκίς.

Το Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της ένδυσης με δύο σκέλη: τεχνολογία και οργάνωση. Στο σκέλος της τεχνολογίας, περιλαμβάνονται γνώσεις, σχετικές με τη δημιουργία προϊόντων, τις πηγές μόδας, τη διοίκηση παραγωγής, τα υλικά και τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Στο σκέλος της οργάνωσης, περιλαμβάνονται γνώσεις, σχετικές με την οργάνωση και διοίκηση των μονάδων κατασκευής ενδυμάτων, το μάρκετινγκ, το περιβάλλον της επιχείρησης, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Το Τμήμα έχει επίσης αποστολή να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους, για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.


Δομή των σπουδών

Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα και περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια και επισκέψεις σε χώρους παραγωγής. Στο τελευταίο εξάμηνο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, καθώς και η πτυχιακή εργασία. Επειδή το Τμήμα πρωτολειτούργησε το έτος 1999, δεν υπάρχει προς το παρόν εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών για όλα τα εξάμηνα σπουδών.


Επαγγελματικά Δικαιώματα
Π.Δ. 78/1989 (Φ.Ε.Κ. 36/7-2-89/τ.Α')


Λόγω του νεοσύστατου του Τμήματος, δεν έχουν καθοριστεί ακόμη τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.

Πάντως, οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να απασχολούνται ως τεχνολόγοι ενδυμάτων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη στις επιχειρήσεις του κλάδου έτοιμων και πλεκτών ενδυμάτων.


Ειδικότερα, ο τεχνολόγος ενδυμάτων ασχολείται με τις παρακάτω δραστηριότητες:

  1.    Τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικό έλεγχο και διασφάλιση ποιότητας πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.

  2.    Ανάπτυξη, σχεδιασμό και παραγωγή έτοιμων ενδυμάτων

  3.    Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων έτοιμων ενδυμάτων

  4.    Εμπορία και διακίνηση έτοιμων ενδυμάτων

  5.    Επιστημονική και ερευνητική μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων και εκπόνηση μελετών

  6.    Στρατηγικό σχεδιασμό και πολιτικές στα πλαίσια της διεθνοποιημένης αγοράς.


Διεθνείς δραστηριότητες
Στόχος του Τμήματος είναι η άμεση και στενή συνεργασία, τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Ηδη άρχισαν οι πρώτες επαφές με τα πανεπιστήμια University of Manchester Institute of Science and Technology (U.M.I.S.T.), Manchester Metropolitan University και University of Leeds της Μεγάλης Βρετανίας. Επίσης, στις άμεσες προτεραιότητές του είναι η σύνδεση και συνεργασία με ανάλογα Τμήματα, και Ινστιτούτα που λειτουργούν στη χώρα.

Μαθήματα


Τα μαθήματα των πρώτων τεσσάρων εξαμήνων, για τα οποία υπάρχει εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Μαθήματα γενικής υποδομής: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Σχέδιο και Χρωματολογία, Χειρισμός Προγραμμάτων Η/Υ, Στατιστική.


Μαθήματα ειδικής υποδομής: Εισαγωγή στην Κλωστοϋφαντουργία και 'Ενδυση, Κλωστοϋφαντουργικές 'Ινες, Κλωστοϋφαντουργικές Επεξεργασίες, Ποιοτικός 'Ελεγχος, Συστήματα Παραγωγής Ενδυμάτων, Ιστορία Τέχνης και Σχεδίασης, Οικονομική Διάσταση του Σχεδιασμού Ενδυμάτων.


Μαθήματα ειδικότητας: Τεχνολογία Σχεδιασμού Πρότυπων Ενδυμάτων, Σχεδιασμός Ενδυμάτων, Υφασματολογία, Εισαγωγή στην Παραγωγή Ενδυμάτων.


Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών (Δ.Ο.Ν.Α.), όπως Αρχές Λογιστικής και Κοστολόγησης, Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Γενικές Αρχές Μάρκετινγκ.Ο κλάδος της ένδυσης
    Οι νέες συνθήκες στην παγκοσμιοποιημένη αγορά δημιουργούν απαιτήσεις, αλλά και προκλήσεις, που έχουν, κυρίως, σχέση με την μετατροπή του κλάδου ένδυσης από έντασης εργασίας σε έντασης γνώσης, για την παραγωγή "έξυπνων" προϊόντων, που προορίζονται για τον "ανεπτυγμένο" καταναλωτή.
    Οι παραγωγικές μονάδες του κλάδου Ένδυσης στην χώρα μας μαζί με τα σημεία πώλησης προϊόντων Μόδας αφορούν σε χιλιάδες επιχειρήσεις, οι οποίες, στην πλειοψηφία τους, δεν διαθέτουν τεχνικά στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις, στην σύγχρονη τεχνολογία (CAD/CAM), στο μαρκετινγκ ειδών ένδυσης, στην παρακολούθηση της αλυσίδας ανεφοδιασμού της λιανικής πώλησης,στον έλεγχο της ποιότητας, στην οργάνωση της παραγωγής και γενικά όλων των θέσεων εργασίας στον κλάδο.
    Επίσης, παρατηρείται μια ιδιαίτερη αύξηση για εξειδικευμένα στελέχη με επιστημονικές γνώσεις σχετικές με τον κλάδο της ένδυσης σε φορείς όπως το Υπουργείο Εμπορίου (κρατικές προμήθειες), η τοπική αυτοδιοίκηση, ο στρατός, οι αεροπορικές εταιρίες, ο κινηματογράφος, το θέατρο, τα ΜΜΕ κ.ά.

Το Τμήμα ΣΠΕ
    Το Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων (ΣΠΕ) με την ίδρυση και λειτουργία του, για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000, έρχεται να καλύψει αυτές τις ανάγκες του κλάδου και είναι το μοναδικό Τμήμα στην Ελλάδα και την Κύπρο, για το αντικείμενο της Ένδυσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
    Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές ανταγωνιστικές δεξιότητες, απαραίτητες για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη,το οποίο πετυχαίνει σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς του εταίρους σε πανελλαδική κλίμακα.
Στο πλαίσιο της αποστολής του το Τμήμα :
 • Συνεργάζεται με τις παραγωγικές μονάδες και τους φορείς που σχετίζονται με το γνωστικό του αντικείμενο.
 • Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.
 • Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα.
 • Συμμετέχει σε εκδηλώσεις και διαγωνισμούς με σκοπό την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των φοιτητών και την συνεχή επαφή τους με τους χώρους της τέχνης και της τεχνολογίας.
 • Συνεργάζεται με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού.
 • Έχει επιτύχει την προσέλκυση φοιτητών από το βαλκανικό και διεθνή χώρο και προσβλέπει, μελλοντικά, στην παροχή εκπαίδευσης και σε ξένη γλώσσα (Αγγλική).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το αντικείμενο σπουδών του τμήματος ΣΠΕ καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ένδυσης με τρείς κατευθύνσεις : τον  Σχεδιασμό Μόδας, την Παραγωγή Ετοίμων Ενδυμάτων και το Μάρκετινγκ Μόδας.
 • Στο σκέλος του Σχεδιασμού Μοδας περιλαμβάνονται γνώσεις σχετικές με την Ιστορία της Τέχνης, τις πηγές Μόδας, τα υλικά και την τεχνολογία CAD/CAM για  τη δημιουργία προϊόντων Μόδας.
 • Στο σκέλος της Παραγωγής Ενδυμάτων, περιλαμβάνονται γνώσεις σχετικές με την τεχνολογία των υλικών και των διαδικασιών, την οργάνωση της παραγωγής και τον έλεγχο της ποιότητας, τη διοίκηση των μονάδων κατασκευής ενδυμάτων, το περιβάλλον της επιχείρησης, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Στο σκέλος του Μάρκετινγκ Μόδας, περιλαμβάνονται γνώσεις σχετικές με την έρευνα αγοράς και τον καταναλωτή, το Μάρκετινγκ, τη δημιουργία και διαχείριση επωνυμιών (brand names),την προώθηση και την παρουσίαση προϊόντων Μόδας στη λιανική.
ΤΟΜΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
 • Επιστήμη και Μηχανική
 • Υλικά Ένδυσης
 • Δημιουργία Ενδυμάτων
 • Βιομηχανική Παραγωγή Ενδυμάτων
 • Διοίκηση και συναφή Θέματα
 • Σχεδιασμός Μόδας
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ
  Τεχνολόγος Ενδυμάτων:
 • ως αυτοαπασχολούμενος
 • ως στέλεχος στις επιχειρήσεις του κλαδου ετοίμων ενδυμάτων
  Ο Τεχνολόγος ενδυμάτων ασχολείται με τις εξής δραστηριότητες:
 • Ανάπτυξη, σχεδιασμό και παραγωγή ετοίμων ενδυμάτων
 • Τεχνικές προδιαγραφές,ποιοτικό έλεγχο και διασφάλιση ποιότητας πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προιόντων
 • Επιστημονική και ερευνητική μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων και εκπόνηση μελετών
 • Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων ετοίμων ενδυμάτων
 • Εμπορία και διακίνηση ετοίμων ενδυμάτων
 • Στρατηγικό σχεδιασμό και πολιτικές στα πλαίσια της διεθνοποιημένης αγοράς

Τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Πτυχιούχων
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων καθορίζονται βάσει του πρόσφατου Προεδρικού Διατάγματος υπ'αριθμ. 97 ΦΕΚ 98/τΑ/16-5-2006, άρθρο 1, το οποίο αναλύεται ως κατωτέρω:
 1.       Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως σχεδιαστές και τεχνολόγοι παραγωγής ενδύματος στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου Ένδυσης.
 2.       Οι πτυχιούχοι του Τμήματος δύνανται να απασχολούνται σε όλο το φάσμα του κλάδου Ένδυσης και ειδικότερα με τις ακόλουθες δραστηριότητες:
 •  Σύμβουλοι Μόδας και Ενδυματολογίας
 • Σχεδιασμό και ανάπτυξη σχεδιαστικών ιδεών, καθώς και δημιουργία προτύπων σχεδιαστικών προτάσεων και ολοκληρωμένων συλλογών
 • Οργάνωση εκδηλώσεων, που εμπεριέχουν επιδείξεις Μόδας, Εκθέσεων και άλλων συναφών με έτοιμο ένδυμα δράσεων
 • Μελέτη ίδρυσης, λειτουργίας και στελέχωσης επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης πρώτων υλών, έτοιμων ενδυμάτων και αξεσουάρ ένδυσης, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας ειδικών εργαστηρίων Μόδας (ateliers)
 • Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων ετοίμων ενδυμάτων
 • Αξιολόγηση και κοστολόγηση προϊόντων ένδυσης
 • Τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικό έλεγχο και διασφάλιση της ποιότητας πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων
 • Απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία

Επίσης από το ΥΠΕΠΘ ορίστικαν, πρόσφατα, οι ειδικότητες για τις οποίες οι απόφοιτοι θα καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις στην Τεχνική Εκπαίδευση

Με βάση τις τρεις (3) κατευθύνσεις σπουδών παρουσιάζονται οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, που θεωρούνται ότι μπορούν να πληρωθούν από τους πτυχιούχους του τμήματος Σ.Π.Ε. σήμερα. Οι θέσεις στον δημόσιο τομέα θα πρέπει να θεσμοθετηθούν και να ενσωματωθούν στους Οργανισμούς των Υπουργείων και των Δημόσιων Φορέων, δεδομένου ότι το Τμήμα Σ.Π.Ε. είναι πολύ νέο και δεν έχουν προβλεφθεί ανάλογες θέσεις εργασίας για τους πτυχιούχους του.
Οι θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα και τομέα απασχόλησης δίνονται στους παρακάτω πίνακες : 

Ειδικότητα Σχεδιαστή Μόδας
Ιδιωτικός τομέας 
Επιχειρήσεις
Ένδυσης
 
Εκπαίδευση

 •  Υπεύθυνος Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Προϊόντων
 • Πατρονίστ
 • Βοηθός Σχεδιαστής
 
 • ΙΕΚ, ΚΕΚ και άλλα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια
 
Αυτοαπασχόληση
 
 •  Σύμβουλος Μόδας και Ενδυματολόγος  
 • Σχεδιαστής Μόδας ως ελεύθερος επαγγελματίας 
 • Ειδικός για οργάνωση επιδείξεων Μόδας, εκθέσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και άλλων συναφών, με το ένδυμα, δράσεων 
 • Προσωπικός αγοραστής πελατών 
 • Μέλος ομάδας έργου για την ανάπτυξη πρωτότυπων ή όχι σχεδιαστικών ιδεών και την παραγωγή σειράς δειγμάτων, την έρευνα αγοράς, την ενημέρωση για τις τάσεις της Μόδας(mega & micro trends) και την κοστολόγηση, τις τεχνικές παρουσίασης και προώθησης ενδυμάτων
 
Ευρύτερος Δημόσιος τομέας
 
 •  στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Εργαστήρια του Στρατού, την Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι. κλπ) οι θέσεις θα πρέπει να Νομοθετηθούν με Π.Δ. στους οργανισμούς των αντίστοιχων υπουργείων 
 • Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) και Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Αναπτυξιακές Εταιρίες των Δήμων και την Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση τον Εθνικό Αερομεταφορέα κ.λ.π. όπου θα πρεπεί να θεσμοθετηθούν θέσεις Συμβούλων για τις Κρατικές Προμήθιες προϊόντων ένδυσης κ.α) 
 • στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τις διάφορες σχολές της Τεχνικής Εκπαίδευσης και στην Τριτοβάθμια (ΤΕΙ) και στη δημόσια Τεχνική εκπαίδευση, ΙΕΚ, ΚΕΚ,ΟΑΕΔ κλπ

 
Ειδικότητα Τεχνολόγου Ένδυσης
 
 Ιδιωτικός
τομέας
Βιομηχανία

 
 
 
 Εκπαίδευση
 
 • Υπεύθυνος Τμήματος Προμηθειών 
 • Υπεύθυνος Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας 
 • Υπεύθυνος Τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας 
 • Υπεύθυνος Τμήματος Κοπής 
 • Υπεύθυνος Τμήματος Ραφής 
 • Υπεύθυνος Προγραμματισμού Παραγωγής 
 • Υπεύθυνος Διεύθυνσης Παραγωγής
 
 • ΙΕΚ, ΚΕΚ και άλλα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια 
 
 
 
Αυτοαπασχόληση
  
 • Σύμβουλος εγκατάστασης Συστημάτων ISO (9001 / 14001 κλπ) 
 • Ειδικός για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό, την Επιστημονική και Ερευνητική μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων, την εκπόνηση μελετών και τις πολιτικές σχετικές με τον κλάδο ένδυσης 
 • Ειδικός για την μελέτη ίδρυσης, λειτουργεία και στελέχωση επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης πρώτων υλών, ετοίμων ενδυμάτων και αξεσουάρ ένδυσης 
 • Επιχειρηματίας, με την υποστήριξη των σχετικών προγραμμάτων
Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας
   
 •  στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Εργαστήρια του Στρατού, την Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι. κλπ) οι θέσεις θα πρέπει να Νομοθετηθούν με Π.Δ. στους οργανισμούς των αντίστοιχων υπουργείων 
 • Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) και Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Αναπτυξιακές Εταιρίες των Δήμων και την Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση τον Εθνικό Αερομεταφορέα κλπ όπου θα πρεπεί να θεσμοθετηθούν θέσεις Συμβούλων για τις Κρατικές Προμήθιες προϊόντων ένδυσης κ.α)
 • στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τις διάφορες σχολές της Τεχνικής Εκπαίδευσης και στην Τριτοβάθμια (ΤΕΙ) και στη δημόσια Τεχνική εκπαίδευση, ΙΕΚ, ΚΕΚ,ΟΑΕΔ κλπ
 

 
Ειδικότητα Τεχνολόγου Μάρκετινγκ Μόδας
 

 
 Ιδιωτικός τομέας 
Επιχειρήσεις
Ένδυσης
 
 
 
 
 
Εκπαίδευση
 
 
 • Υπεύθυνος Τμήματος Μάρκετινγκ Προϊόντων Μόδας 
 • Πωλήσεων 
 • Υπεύθυνος έρευνας αγοράς 
 • Υπεύθυνος ανάπτυξης και διαχέιρισης επωνυμιών (brand management) 
 • Υπεύθυνος Διαφήμησης, Προβολής και Προώθησης των πτοϊόντων 
 • Υπεύθυνος Καταστημάτων Λιανικής
 
 
 • ΙΕΚ, ΚΕΚ και άλλα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια
 
Αυτοαπασχόληση
  Μελέτη ίδρυσης, λειτουργείας και στελέχωσης επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης πρώτων υλών, ετοίμων ενδυμάτων και αξεσουάρ ένδυσης 
 • Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων ετοίμων ενδυμάτων 
 • Ειδικός για οργάνωση επιδείξεων Μόδας, εκθέσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και άλλων συναφών, με το ένδυμα, δράσεων 
 •  Ειδικός για την παραγωγή σειράς δειγμάτων, την έρευνα αγοράς, την ενημέρωση για τις τάσεις της Μόδας(mega & micro trends) και την κοστολόγηση 
 • Ειδικός για τις τεχνικές παρουσίασης και προώθησης ενδυμάτων
 Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

 •  στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Εργαστήρια του Στρατού, την Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι. κλπ) οι θέσεις θα πρέπει να Νομοθετηθούν με Π.Δ. στους οργανισμούς των αντίστοιχων υπουργείων 
 • Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) και Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Αναπτυξιακές Εταιρίες των Δήμων και την Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση τον Εθνικό Αερομεταφορέα κλπ όπου θα πρεπεί να θεσμοθετηθούν θέσεις Συμβούλων για τις Κρατικές Προμήθιες προϊόντων ένδυσης κ.α)
 
 • στην Τριτοβάθμια (ΤΕΙ) εκπαίδευση, τις διάφορες σχολές της Τεχνικής Εκπαίδευσης, στη δημόσια Τεχνική εκπαίδευση, ΙΕΚ, ΚΕΚ,ΟΑΕΔ, στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση κλπΤΜΗΜΑ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ    www.wfdt.teilar.gr/

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 1999 και εδρεύει στην πόλη της Καρδίτσας. Ιδρυτής του Τμήματος είναι ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Κακαράς.
Η συλλογική και σκληρή προσπάθεια της ομάδας εργασίας που ξεκίνησε το δύσκολο έργο της ίδρυσης και λειτουργίας του Τμήματος, υπήρξε καθοριστική και σφράγισε την επιτυχία και την αποδοχή της ειδικότητας του Σχεδιαστή & Τεχνολόγου ξύλου και επίπλου από την ελληνική αγορά. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς και συντάχθηκε με βάση τα δεδομένα αντίστοιχων σχολών της ΕΕ.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματός με την ειδικότητα του Σχεδιαστή και Τεχνολόγου Ξύλου και Επίπλου έρχονται να καλύψουν το μεγάλο κενό που υπήρχε στη χώρα μας. Η συγκεκριμένη ειδικότητα δε διδάσκεται σε κανένα άλλο Τμήμα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ). Η μεγάλη αποδοχή της ειδικότητας από την ελληνική αγορά είχε ως αποτέλεσμα την άμεση κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων.
Οι απόφοιτοι του Τμήματός μας έχουν γίνει περιζήτητοι στην ελληνική αγορά εργασίας. Ο κλάδος του ξύλου και επίπλου στη χώρα μας απαριθμεί περί τις 18.000 επιχειρήσεις.
Το Τμήμα μας διαθέτει σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παραγωγής και της σύγχρονης τεχνολογίας. Το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από στελέχη που διακατέχονται από τεχνοκρατικό πνεύμα και σύγχρονη αντίληψη για την εκπαίδευση.
Οι σπουδαστές που επιλέγουν το Τμήμα μας προέρχονται από όλα τα μέρη της χώρας. Επίσης, όσοι νέοι από την Κύπρο επιθυμούν να σπουδάσουν τη συγκεκριμένη ειδικότητα έρχονται στο Τμήμα μας.

ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

σύμφωνα με
α)  33/19.9.2006 απόφαση Γ.Σ. και

β) 85/12.10.2006 απόφαση Συμβουλίου
         ·            Να συνεχίσει το Τμήμα μας την ανοδική εξελικτική του πορεία,  και να γίνει γνωστός ο ρόλος και η προσφορά του τόσο σε επίπεδο Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όσο και σε επιχειρήσεις του κλάδου ξύλου και επίπλου (Ελλάδας και εξωτερικού), αλλά και σε ερευνητικά κέντρα.
         ·            Να γίνει ένα από τα ποιοτικότερα, πληρέστερα και εγκυρότερα Τμήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης τόσο σε επιστημονικό, όσο και εκπαιδευτικό επίπεδο.
         ·            Να αναγνωριστεί ως ένα ζωντανό κομμάτι της Καρδίτσας και της ευρύτερης περιοχής και να ενισχύσουμε τη δημόσια εικόνα του με κοινωνικές παρεμβάσεις και συνεργασίες.
         ·            Να γίνει διεθνής ακαδημαϊκός πόλος συνεργασίας και επικοινωνίας.
         ·            Να ενισχυθεί ο ρόλος του ως μοχλού επιστημονικής, τεχνολογικής, πνευματικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας.
Το όραμα μας για το Τμήμα περνά υποχρεωτικά μέσα από συνεχείς διεκδικητικές προσπάθειες και από παράλληλη οργανωτική και διοικητική πράξη, με στόχο τη βελτίωση των υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων δομών.
               
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

σύμφωνα με
α) 1690/2.12.2005 ΦΕΚ τεύχος Β – Φ500/127865/Ε5 Υπ. Απόφαση ΥΠΕΠΘ)

β)  33/19.9.2006 απόφαση Γ.Σ. και

γ) 85/12.10.2006 απόφαση Συμβουλίου
    o     να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στους τομείς της τεχνολογίας ξύλου, της τεχνολογίας παραγωγής επίπλου και ξυλοκατασκευών και του σχεδιασμού επίπλου.
    o     να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη.
    o     να συμβάλει, αναπτύσσοντας τεχνογνωσία και καινοτομίες μέσω της εφαρμογής επιστημονικών, τεχνολογικών ή άλλων γνώσεων, στην ανάπτυξη και την πρόοδο του βιομηχανικού και βιοτεχνικού κλάδου του ξύλου και του επίπλου της χώρας.
    o     να εκπαιδεύει Τεχνολόγους και Σχεδιαστές ξύλου και επίπλου, υψηλής ποιοτικής στάθμης.
(Συμπληρωματικά στο υπ’ αριθμ. 1690/2.12.2006 ΦΕΚ)
    o     να αναδείξει και διαμορφώσει υπεύθυνους επιστήμονες – τεχνολόγους και πολίτες.
    o     Να παρέχει σύγχρονη ουσιαστικής γνώση και άρτια τεχνολογική εκπαίδευση.
    o     Να παρέχει παιδεία, γνώση, εκπαίδευση και κατάρτιση με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό
    o     Να δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις επαγγελματικής αποκατάστασης και καταξίωσης των πτυχιούχων
    o     Να συνδέει την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας
    o     Να στηρίζει τις επιχειρήσεις του κλάδου ξύλου και επίπλου
    o     Να έχει αναπτυξιακή και πολιτιστική παρέμβαση στην κοινωνία.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
σύμφωνα με
α)  33/19.9.2006 απόφαση Γ.Σ. και
β) 85/12.10.2006 απόφαση Συμβουλίου                
    o     Ποιότητα στην εκπαίδευση και έρευνα και προώθηση της αριστείας                
    o     Διαφάνεια στη διοίκηση, διαχείριση και τη λήψη αποφάσεων
    o     Δημιουργία, διατήρηση και ενίσχυση φιλικού περιβάλλοντος και κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας
    o     Λειτουργική αποτελεσματικότητα
    o     Ισοτιμία
    o     Ακαδημαϊκή ελευθερία
    o     Ήθος, μέτρο, επάρκεια, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια
    o     Διαρκής εσωτερική αντικειμενική αποτίμηση του συνολικού εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, με σκοπό την αυτοβελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος.
    o     Ανεξαρτησία από κομματικές παρεμβάσεις.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
 1. Το Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου διαπραγματεύεται την επιστήμη και την τεχνολογία του ξύλου καθώς και την τεχνολογία σχεδιασμού και παραγωγής επίπλου με γνώμονα την οικονομία, το σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνική αποδοχή.
(Φ.500/127865/Ε5 απόφαση ΥΠΕΠΘ, ΦΕΚ αρ.1690 τ.Β΄/2-12-05)

2. Το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου έχει ως Αποστολή: i) να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στους τομείς της τεχνολογίας ξύλου, της τεχνολογίας παραγωγής επίπλου και ξυλοκατασκευών και του σχεδιασμού επίπλου, ii) να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη, iii) να συμβάλλει, αναπτύσσοντας τεχνογνωσία και καινοτομίες μέσω της εφαρμογής επιστημονικών, τεχνολογικών ή άλλων γνώσεων, στην ανάπτυξη και την πρόοδο του βιομηχανικού και βιοτεχνικού κλάδου του ξύλου και του επίπλου της χώρας, iv) να εκπαιδεύει νέους Τεχνολόγους και Σχεδιαστές ξύλου και επίπλου, υψηλής ποιοτικής στάθμης.

3. Περιγραφή του Πτυχιούχου του Τμήματος: ο Πτυχιούχος του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου διαθέτει τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση, ώστε να δραστηριοποιείται ως Τεχνολόγος ξύλου, Τεχνολόγος παραγωγής επίπλου και Σχεδιαστής επίπλου, ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς: i) παραγωγής προϊόντων ξύλου, ii) παραγωγής επίπλου και ξυλοκατασκευών, iii) σχεδιασμού πρωτότυπων επίπλων και ξυλοκατασκευών και εφαρμογής σχεδιαστικών προτάσεων σύμφωνα με τις νέες τεχνολογίες και τάσεις της αγοράς, iv) οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής και εμπορίας προϊόντων ξύλου και επίπλου, v) εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών παραγωγής προϊόντων ξύλου, επίπλου και ξυλοκατασκευών και εφαρμογής κανόνων ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, vi) επίπλωσης και διακόσμησης από ξύλο.

4. H Δομή των Σπουδών του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου.

Το Τμήμα απονέμει ενιαίο πτυχίο μετά από ελάχιστη υποχρεωτική φοίτηση οκτώ (8) εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων, οι σπουδές περιλαμβάνουν μαθήματα:
(α) Γενικής Υποδομής των οποίων η γνώση θεωρείται βασική προϋπόθεση για την έναρξη των σπουδών στο ευρύ γνωστικό πεδίο όπου υπάγεται η ειδικότητα του Τεχνολόγου ξύλου, Τεχνολόγου παραγωγής επίπλου και Σχεδιαστή επίπλου και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Μαθηματικά, Τεχνικό σχέδιο, Πληροφορική και Ελεύθερο Σχέδιο,
(β) Ειδικής Υποδομής που βοηθούν στην κατανόηση των μαθημάτων ειδικότητας και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Ρυθμολογία επίπλου, Ποιοτικό Έλεγχο, Τεχνικό και Κατασκευαστικό Σχέδιο Επίπλου,
γ) Ειδικότητας τα οποία διαπραγματεύονται την εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται από την ειδικότητα των σπουδών και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μαθήματα όπως Μηχανική Κατεργασία Ξύλου, Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου, Προγράμματα Εφαρμογής Εργαλειομηχανών Ξύλου, καθώς και μαθήματα σχεδιασμού, όπως π.χ. Σχεδιασμός Παραγωγής Επίπλου με Η/Υ, Βιομηχανικός Σχεδιασμός Επίπλου και Σύγχρονα Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου,
δ) Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας & Ανθρωπιστικών σπουδών τα οποία βοηθούν τους σπουδαστές, τόσο στον επαγγελματικό τους τομέα, όσο και στην πνευματική τους καλλιέργεια γενικότερα και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μαθήματα όπως Στοιχεία Οικονομίας, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνική Νομοθεσία & Ασφάλεια Εργασίας.

Η κατανομή των παραπάνω κατηγοριών μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος κυμαίνεται στο ακόλουθο εύρος: Γενικής Υποδομής 20-30%, Ειδικής Υποδομής 25-35%, Ειδικότητας 25-35% και Διοίκησης Οικονομίας Νομοθεσίας & Ανθρωπιστικών σπουδών 10-20%. Οι σπουδαστές έχουν υποχρέωση να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν τουλάχιστον ένα (1) από τα προαιρετικά μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών του τυπικού προγράμματος τα οποία είναι μαθήματα γενικής μόρφωσης ή μαθήματα εμβάθυνσης, υποδομής ή διεπιστημονικά.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 40 σε αριθμό και οφείλουν να είναι μέσα στα επιτρεπόμενα όρια του φόρτου Εργασίας για τον σπουδαστή. Μια ομάδα υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών μπορεί να παρέχεται με την μορφή Ομάδων Μαθημάτων Επιλογής που αναφέρονται ενδεικτικά και δυνητικά στη δομή των σπουδών και δίνουν τη δυνατότητα στον Σπουδαστή να επιλέξει, μετά το 4ο εξάμηνο, εκείνα τα μαθήματα που ταιριάζουν στις ιδιαίτερες κλίσεις και προτιμήσεις του. Τα μαθήματα της κάθε ομάδας αποτελούν μαθήματα του ίδιου γνωστικού αντικειμένου που διαμορφώνουν μία άτυπη εξειδίκευση, με τρόπο δυνητικό ωστόσο, και προσφέρουν την ευελιξία και επιλογή στον Σπουδαστή να καταρτιστεί σε επιμέρους τομείς της ειδικότητας του που έχουν γι΄αυτόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το όγδοο (8) εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και την άσκηση στο επάγγελμα (πρακτική άσκηση). Η Πτυχιακή Εργασία δίνει τη δυνατότητα στον τελειόφοιτο Σπουδαστή του Τμήματος να πραγματοποιήσει μία ολοκληρωμένη μελέτη που σχετίζεται με θέμα της ειδικότητάς του και που μπορεί να είναι θεωρητικού, πειραματικού ή συνθετικού περιεχομένου. Η μελέτη μπορεί επίσης να επικεντρώνεται σε επίκαιρο θέμα από το χώρο των ελληνικών μονάδων παραγωγής προϊόντων ξύλου και επίπλου ή μπορεί να αφορά θέμα δημιουργικού ή βιομηχανικού σχεδιασμού επίπλου ή ξυλοκατασκευών. Η Πρακτική άσκηση είναι διάρκειας έξι (6) μηνών και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις βιομηχανικής ή βιοτεχνικής παραγωγής προϊόντων ξύλου, επίπλου ή ξυλοκατασκευών, σε τεχνικά γραφεία μελετών για αντίστοιχες επιχειρήσεις, σε γραφεία σχεδιασμού επίπλου ή σε κέντρα έρευνας & ανάπτυξης σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.

Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση το φόρτο εργασίας του σπουδαστή και κάθε μάθημα χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό διδακτικών μονάδων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (σύστημα διδακτικών μονάδων ECTS). Οι διδακτικές μονάδες καθορίζονται, για όλα τα μαθήματα του Τμήματος, καθώς και για την Πτυχιακή Εργασία και την Πρακτική, Το τυπικό εξαμηνιαίο πρόγραμμα καθορίζεται σε τριάντα (30) διδακτικές μονάδες για όλα τα μαθήματα του εξαμήνου εκτός των προαιρετικών μαθημάτων, οι οποίες και κατανέμονται σε κάθε μάθημα του εξαμήνου σε αντιστοιχία των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος και του Φόρτου Εργασίας του φοιτητή για να σπουδάσει επιτυχώς ένα μάθημα.
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Μαθηματικά
Ελεύθερο σχέδιο Ι

Δομή ξύλου

Τεχνικό σχέδιο Ι

Πληροφορική

Ελεύθερο Σχέδιο ΙΙ

Ιδιότητες ξύλου

Τεχνικό σχέδιο ΙΙ

Πολυμερή και σύνθετα υλικά
.    Τεχνολογία – Εφαρμογές μεταλλικών υλικών
Αρχιτεκτονική, Τέχνη και Ρυθμολογία Επίπλου

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Οικονομική Επιχειρήσεων Ξύλου – Επίπλου

Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου – Επίπλου
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Τεχνολογία ξύλου Ι: Συμπαγή προϊόντα.

Μηχανική κατεργασία ξύλου Ι – Υγιεινή και Ασφάλεια),.

Τεχνολογία παραγωγής επίπλου Ι
CAD Ι

Εσωτερική διακόσμηση

Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών

Βιομηχανικός σχεδιασμός επίπλου Ι
Επεξεργασία επιφανειών και φινίρισμα
Ποιοτικός έλεγχος επίπλου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τεχνολογία ξύλου ΙΙ: Συγκολλημένα Προϊόντα
Σύγχρονα Υλικά Ξυλοκατασκευών
Μηχανική κατεργασία ξύλου ΙΙ
 
Τεχνολογία παραγωγής επίπλου ΙΙ
Σύγχρονες Μορφές Κατεργασίας Ξύλου

Τεχνολογία παραγωγής επίπλου ΙΙΙ
 
CAD ΙΙ
CAD-CAM I

CAD-CAM II

Υλοποίηση Μελέτης Σχεδιασμού Επίπλου

CAD III

Βιομηχανικός σχεδιασμός επίπλου ΙΙ

Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου

Προϊόντα Χημικής Τεχνολογίας Ξύλου

Μελέτη σχεδιασμού επίπλου

Φωτορεαλισμός και κίνηση

Συντήρηση – Επισκευή Επίπλων

Τεχνολογία Ξύλινων Κατασκευών Ι: Ξύλινες Κατοικίες, Κουφώματα, Πατώματα

Τεχνολογία Ξύλινων Κατασκευών ΙΙ: Κατασκευές Εξωτερικού Χώρου


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά πανεπιστήμια μπορεί να παρακολουθήσει κάθε υποψήφιος που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές σπουδές του και πληροί, κατά περίπτωση, ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Η διάρκεια των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο είναι συνήθως 1 έως 2 έτη. Το κόστος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα κυμαίνεται μεταξύ 6.000 - 10.000 ευρώ.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές συναφούς ειδικότητας στην Ελλάδα για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος με βάση το N.2916/2001. Ακόμα στη χώρα μας υπάρχει η δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών και μέσω ελληνικών ιδιωτικών σχολών ή παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι των οποίων, ωστόσο, δεν αναγνωρίζονται επίσημα από το ελληνικό κράτος. Συγκεκριμένα, οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα σε αντικείμενα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, καθώς και σε αντικείμενα διοίκησης - οργάνωσης επιχειρήσεων και μάρκετινγκ εστιάζονται σήμερα στα ακόλουθα:

    o       Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων» και Διδακτορικών Σπουδών στην «Επιστήμη της Σχεδίασης», Ερμούπολη, Τ.Κ. 84100, Σύρος, τηλ.: 22810 97140, fax: 22810 97009, email: studies_msc@syros.aegean.gr
    o        Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Συγκομιδή και Τεχνολογία Δασικών Προϊόντων», Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54124, τηλ.: 2310 995 256, fax: 2310 995 250, e-mail: gradsecretary@econ.auth.gr
    o        ΤΕΙ Λάρισας, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Staffordshire (από το 2004) και το Coventry (από το 2006), Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: α) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration - MBA», β) «Master of Science in Management», γ) «Master of Science International Business», δ) «Master of Science Finance» και ε) «Master of Science in Computer Science» ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ T.K. 411 10, Λάρισα, τηλ. κέντρο: 2410-684200, τηλ. 2410-684501, website: www.teilar.gr/postgraduate
    o         Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οργάνωση Παραγωγής και Βιομηχανικής Διοίκησης», Πεδίον ’ρεως, 38334 Βόλος, τηλ.: 24210 74014, fax: 74050, e-mail: pmsmmb@uth.gr
    o        Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Γραφικές Τέχνες & Πολυμέσα», Σαχτούρη 22 & Αγίου Ανδρέου, 26222 Πάτρα, τηλ.: 2610 367336, fax: 2610 367350, e-mail: info@eap.gr
    o           Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ε.Μ.Π, Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων», Πανεπιστημιούπολη, Αθήνα, τηλ.: 210 820 3690, fax: 210 820 3634, e-mail: lpap@central.ntua.gr
    o        Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διασφάλιση Ποιότητας», Σαχτούρη 22 & Αγίου Ανδρέου, 26222 Πάτρα, τηλ.: 2610 367336, fax: 2610 367350, e-mail: info@eap.gr
    o         Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα», Καραολή και Δημητρίου 80, Κεντρικό Κτίριο, γραφείο 433, 185 34 Πειραιάς, τηλ.: 210 414 2102, fax: 210 414 2344, e-mail: mbasecr@unipi.gr
    o           Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων», Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 891 512, e-mail: gkesiou@uom.gr
    o           Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων», Αθήνα, τηλ.: 210 820 3642, fax: 210 8203127, e-mail: dmst-secr@aueb.gr
    o          Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων», Καραολή και Δημητρίου 80, Κεντρικό Κτίριο, γραφ. 433, 185 34 Πειραιάς, τηλ.: 210 414-2163, fax: 210 414-2342, e-mail: vkottas@unipi.gr


Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων του τμήματος


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 97
 Kαθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τμημάτων α) Σχεδιασμού και
Παραγωγής Ενδυμάτων και β) Σχεδιασμού και  Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 και της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, του εδαφίου γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2916/2001 (Α΄ 114).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις των εδαφίων α΄, β΄, θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 (Α΄78), καθώς και του εδαφίου β΄ της παρ. 49 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141).
5. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 127/2003 προεδρικού διατάγματος « Συγκρότηση, Οργάνωση, Λειτουργία, Διοικητική Υποστήριξη και έδρα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας» (Α΄114).
6. Την υπ’ αριθμ. Φ908/20857α/H/28.2.2005 Υπουργική Απόφαση: «Ορισμός μελών της Ολομέλειας του επιμέρους Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Ε. ΣΥ. Π.».
7. Την υπ’ αριθμ. Φ500127865/Ε5/14.11.2005 (Β΄ 1690) υπουργική απόφαση: «Καθορισμός του Περιεχομένου Σπουδών των Τμημάτων Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων του Παραρτήματος Κιλκίς του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του Παραρτήματος Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας».
8. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/37876/26.4.2004 (Β΄608) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Ορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
9. Την 1η /25.10.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
11. Την υπ’ αριθμ. 108/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

΄Αρθρο 1
Επαγγελματικά Δικαιώματα των Πτυχιούχων του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I.), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως σχεδιαστές και τεχνολόγοι παραγωγής ενδύματος στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου Ένδυσης.
2. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος δύνανται να απασχολούνται σε όλο το φάσμα του κλάδου Ένδυσης και ειδικότερα με τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α. Σύμβουλοι Μόδας και Ενδυματολογίας.
β. Σχεδιασμό και ανάπτυξη σχεδιαστικών ιδεών, καθώς και δημιουργία πρωτότυπων σχεδιαστικών προτάσεων και ολοκληρωμένων συλλογών.
γ. Οργάνωση εκδηλώσεων, που εμπεριέχουν επιδείξεις Μόδας, Εκθέσεων και άλλων συναφών με το έτοιμο ένδυμα δράσεων.
δ. Μελέτη ίδρυσης, λειτουργίας και στελέχωσης επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης πρώτων υλών, έτοιμων ενδυμάτων και αξεσουάρ ένδυσης, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας ειδικών εργαστηρίων Μόδας (ateliers).
ε. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων έτοιμων ενδυμάτων.
στ. Αξιολόγηση και κοστολόγηση προϊόντων ένδυσης.
ζ. Τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικό έλεγχο και διασφάλιση της ποιότητας πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.
η. Απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Άρθρο 2
Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, απασχολούνται ως σχεδιαστές και τεχνολόγοι ξύλου και επίπλου στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου ξύλου και επίπλου.
2. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται σε όλο το φάσμα του κλάδου του Ξύλου και Επίπλου και ειδικότερα με τα ακόλουθα:
α. Σχεδιασμό επίπλων και συστημάτων επίπλων, καθώς και δημιουργία  πρωτότυπων σχεδιαστικών προτάσεων.
β. Εφαρμογή τεχνολογικών μεθόδων παραγωγής επίπλων.
γ. Παραγωγή προϊόντων ξύλου και ξύλινων κατασκευών (πριστής ξυλείας, ξυλοπλακών, ξυλοφύλλων, εμποτισμένου ξύλου, χαρτοπολτού και χαρτιού, προϊόντων πυρόλυσης ξύλου, κουφωμάτων, σκεπών, πατωμάτων, προκατασκευασμένων ξύλινων σπιτιών και λοιπών ξύλινων κατασκευών).
δ. Αξιολόγηση και κοστολόγηση προϊόντων ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών.
ε. Επίπλωση και διακόσμηση από ξύλο.
στ. Έλεγχο της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και της εφαρμογής των αρχών και κανόνων ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε όλο το φάσμα των προϊόντων ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών.
ζ. Μελέτη ίδρυσης, οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και στελέχωσης μονάδων ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών, καθώς και μονάδων εμπορίας προϊόντων ξύλου και επίπλου.
η. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας.
θ. Απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
Άρθρο 3
1. Η ισχύς του Προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ    www.bs.teikoz.grΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Ο βασικός σκοπός του Τμήματος είναι να εκπαιδεύσει επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο τους σπουδαστές του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να καταστούν ικανοί να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα της ειδικότητας τους και να επανδρώσουν σχετικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με το βέλτιστο τρόπο. Επιπρόσθετα, το Τμήμα έχει ως στόχο την ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας στις διάφορες επιστημονικές περιοχές που άπτονται του σχεδιασμού και της ανάπτυξης βιομηχανικών προϊόντων. Επίσης, το Τμήμα έχει θέσει ως στόχο να είναι σε συνεχή επαφή με τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής δράσης του, με σκοπό να παρέχει επιστημονικές και τεχνολογικές συμβουλές, καθώς και εξειδικευμένη επιμόρφωση, αλλά και να γίνεται δέκτης των μηνυμάτων τους, τα οποία ανατροφοδοτούν την εκπαιδευτική διαδικασία.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το γνωστικό αντικείμενο στο Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕφ) του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας είναι ο σχεδιασμός βιομηχανικών προϊόντων. Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σ’ όλα τα στάδια του σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ενός προϊόντος: Από την αρχική ιδέα έως τα κατασκευαστικά σχέδια του. Φυσικά, η οικονομικότητα της παραγωγής του προϊόντος, καθώς και η ένταξή του στη λειτουργική ζωή της επιχείρησης είναι αντικείμενα στα οποία οι σπουδαστές του Τμήματος, επίσης, εντρυφούν. Καθώς, όμως, οι απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού συνεχώς μεταβάλλονται κι υπάρχει έντονος ανταγωνισμός στην αγορά, ο σχεδιαστικός και παραγωγικός κύκλος έχει αλλάξει κι αυτό αντικατοπτρίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Έτσι, δίπλα στα γνωστικά αντικείμενα που στοχεύουν να δώσουν στους σπουδαστές τις γνώσεις και δεξιότητες για την αποτύπωση στο χαρτί των ιδεών και του προβληματισμού τους για το (επανα)σχεδιαζόμενο προϊόν έρχονται να προστεθούν κι άλλα που αφορούν τη σχεδίαση με τη βοήθεια του Η/Υ, καθώς και τους ολοκληρωμένους τρόπους παραγωγής με τη βοήθεια ψηφιακά καθοδηγούμενων μηχανών. Έτσι, το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος συντίθεται από αλληλοσυμπληρούμενες δομικές ενότητες στις οποίες περιλαμβάνονται: 

1.Ο προβληματισμός και η έρευνα για τη μορφή του προϊόντος (Λειτουργία, Αισθητική, Σχεδιασμός με συγκεκριμένο σκοπό).
2.Η αποτύπωση των παραπάνω και η κοινοποίηση τους στους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες με τη γλώσσα του σχεδίου (Σχέδιο, Χρώμα).
3.Το σχεδιασμό επιφανειακών και στερεών μοντέλων προϊόντων (CAD – Surface and Solid Modeling).
4.Τα υλικά και οι μέθοδοι κατασκευής του προϊόντος
5.Η σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής(CAM/CIM)
6.Ο έλεγχος της μηχανικής συμπεριφοράς και η λειτουργικότητα (CAE).
7.Τα οικονομικά της σχεδίασης και παραγωγής ενός προϊόντος.
8.Σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης και διαχείρισης προϊόντων (παράλληλη μηχανική, ανάπτυξη καινοτομιών, διαχείριση γνώσεων, ταχεία πρωτοτυποποίηση κλπ.).

Οι σπουδές στο Τμήμα Β.Σ. έχουν ως στόχο την παροχή όλων εκείνων των γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες ώστε οι απόφοιτοι του να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν βιομηχανικά προϊόντα και παραγωγικά συστήματα γρήγορα κι αποδοτικά.


Μετά το Πτυχίο


Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχοντας αποκτήσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων και συστημάτων μπορούν να δραστηριοποιηθούν στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας σχεδιασμού και ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να ασχοληθούν με:

1.Τη γραφική απεικόνιση ιδεών για προϊόντα (καινούρια ή ήδη υπάρχοντα)

2. Το σχεδιασμό σε Η/Υ (CAD) του προϊόντος που μελετάται και την προετοιμασία όλων των ηλεκτρονικών αρχείων που απαιτούνται για τη μαζική παραγωγή του προϊόντος από ψηφιακά καθοδηγούμενα παραγωγικά συστήματα.

3.Την παραγωγή πρωτοτύπων του προϊόντος που μελετάται κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών.

4. Την έρευνα, ανάπτυξη, χρήση, συντήρηση κι εμπορία συστημάτων CAD/CAM/CAE και Παραγωγής Πρωτοτύπων

5. Την αισθητική, εργονομία, λειτουργικότητα και χρηστικότητα του προϊόντος που σχεδιάζεται, ώστε να έχει μεγάλη απήχηση στο καταναλωτικό κοινό.

6.Την επιλογή των υλικών κατασκευής και μεθόδων παραγωγής του προϊόντος που αναπτύσσεται

7.Την κοστολόγηση του προϊόντος και την έρευνα για την οικονομικά βιώσιμη μαζική παραγωγή του.

8.Την έρευνα αγοράς για τις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού και τη διαμόρφωση καταναλωτικών τάσεων.

9.Τον σχεδιασμό κι ανάπτυξη παραγωγικών συστημάτων που απαιτούνται για τη δημιουργία των διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων
10Την οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση επιχειρήσεων σχεδιασμού κι ανάπτυξης προϊόντων, κέντρων πρωτοτυποποίησης κι αναπαραγωγής αντικειμένων/ προϊόντων.
Εξαιτίας του αντικειμένου του επαγγέλματος του Βιομηχανικού Σχεδιαστή, οι απόφοιτοι του Τμήματος θα εργασθούν κυρίως είτε ως ελεύθεροι
επαγγελματίες είτε σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που σχεδιάζουν και παράγουν προϊόντα.
 

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η διάρκεια σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Στη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία,
εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, καθώς κι εκπόνηση ειδικών θεμάτων-μελετών που
επιτρέπουν στους σπουδαστές την καλύτερη κατανόηση κι αξιοποίηση των γνώσεων που τους παρέχονται. Το 8ο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) , Μαθήματα Ειδικής
Υποδομής (ΜΕΥ) , Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ), καθώς και μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών( (ΔΟΝΑ).

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ   http://www.teipat.gr/ekpaideysi/tmima_anakainisis.phpΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

·         ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

·         ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

·         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

·         ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ, Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1, 26334 ΚΟΥΚΟΥΛΙ-ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. 2610-313778


ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣΤο τμήμα «Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων» ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999, λειτουργεί αποκλειστικά στο ΑΤΕΙ Πατρών, από 1.9.2000 και υπάγεται στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.). Συγχρηματοδοτήθηκε από το Κ.Π.Σ.-ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, κατηγορία πράξεων 2.2.2.β. «Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πάτρας 2001-2004» με την υπ’ αριθμ. Σ.Α.Ε. 45/3 σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωτικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και 25% από Εθνικούς πόρους, με το ποσό των 1.713.665,50 €.


Βάση του Νόμου 2817/14-3-2000, του Ιδρυτικού Νόμου 1404 του ’83 των ΤΕΙ, και της μεταρρύθμισης στην παιδεία για την «Διάθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του Τεχνολογικού τομέα αυτής» (Ν. 2916/2001), οργανώθηκε η λειτουργία του Τμήματος, για να είναι τετραετούς φοίτησης και να παρέχει στους σπουδαστές τα κατάλληλα εφόδια, Επιστημονικής Τεχνογνωσίας και Τέχνης, για αξιοποίηση στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Το τμήμα, έχει ως αποστολή να προάγει  την ειδικότητα της Αρχιτεκτονικής των νέων κτιριακών έργων, για μελέτη και κατασκευή, όπου περιλαμβάνεται και η δεξιότητα στις ανακαινίσεις και αποκαταστάσεις των κτιρίων. Η επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών προς την κατεύθυνση της Τέχνης για ανακαίνιση, αποκατάσταση ή η μελέτη νέων κτιριακών έργων είναι η κατεύθυνση αυτού του τμήματος των Μηχανικών, ειδικότητας στην Αρχιτεκτονική των Κτιρίων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ1. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» που ανήκει στην Ανώτατη Εκπαίδευση  αφορά την Αρχιτεκτονική των κτιρίων, που καλύπτει το πεδίο εφαρμογής αρχών εκ των Τεχνολογικών Επιστημών για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την επιλογή και την χρήση κατάλληλων διατάξεων, όπως και το σχεδιασμό και εφαρμογή της Αρχιτεκτονικής σε νέα κτίρια, την ανακαίνιση, αποκατάσταση και ανακατασκευή υφισταμένων κτιρίων διατηρητέων και μη, με σκοπό την υποστήριξη της υλοποίησης της κτιριακής κατασκευής σε όλα τα στάδιά της, αλλά και τη διαχείριση των εξ αυτής λαμβανομένων έργων ή προϊόντων.

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 Το Τμήμα «Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων», έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην Αρχιτεκτονική των κτιρίων συγχρόνων και μη, με τη διδασκαλία και την έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές του, τα απαραίτητα εφόδια, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια  επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση για την επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξή τους, στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.
Στα πλαίσια της αποστολής του, το Τμήμα :
α. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα.
β. Αναπτύσσει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού.
γ. Συνεργάζεται με τις παραγωγικές μονάδες και τους φορείς που σχετίζονται με το γνωστικό του αντικείμενο.
δ. Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.
ε. Διεξάγει τεχνολογική έρευνα.
στ. Αναπτύσσει στους σπουδαστές τις ικανότητες και δεξιότητες, που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
ζ. Προετοιμάζεται για να είναι δεκτικό σε αλλαγές, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
η. Προετοιμάζεται για την διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στο Τμήμα.

3.    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος, αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις όλου του εύρους του γνωστικού τους αντικειμένου, ως στελέχη επιχειρήσεων ή ως αυτοαπασχολούμενοι.
Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι ικανοί :
1.    Να σχεδιάζουν, συντάσσουν και επιβλέπουν, Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακού έργου και κατασκευάζουν νέα κτίρια και προσθήκες νέων κτιρίων σε υφιστάμενα κτίρια, με ενιαία ή διαφορετική συνολικά χρήση. Να σχεδιάζουν, μελετούν και επιβλέπουν ανακαινίσεις, αποκαταστάσεις και κατασκευές κτιρίων, που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι επιτρεπτή, ή επιθυμητή η κατεδάφισή τους, παρεμβαίνοντας με νέες εσωτερικές διαρρυθμίσεις, αλλαγή χρήσης και κάθε είδους επεμβάσεις επιτρεπτές από τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές αντιλήψεις και τις ισχύουσες διατάξεις από πλευράς δόμησης και εγκαταστάσεων.
2.    Να γνωματεύουν ως εμπειρογνώμονες για λογαριασμό φορέων, οι οποίοι χρησιμοποιούν εξειδικευμένα στελέχη σε κάθε ζήτημα που σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος (Νομαρχιακά συμβούλια, Δημοτικά Συμβούλια, Δικαστικές πραγματογνωμοσύνες κ.α.).
3.    Να εκπονούν και να επιβλέπουν αυτοδύναμα ή να συμμετέχουν με άλλους Μηχανικούς στην εκπόνηση και επίβλεψη Αρχιτεκτονικών μελετών κτιριακού έργου, που αφορούν σύγχρονα κτίρια ή την ανακαίνιση – αποκατάσταση ή και ανακατασκευή υφισταμένων κτιρίων ή κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες αφορούν στην οικονομική σκοπιμότητα των έργων αυτών, σε συνδυασμό με την υπάρχουσα και προτεινόμενη χρήση, την καταλληλότητα και την οικονομικότητα των μελετών.
4.    Να εκπονούν και να επιβλέπουν αυτοδύναμα ή να συμμετέχουν με άλλους Μηχανικούς στην εκπόνηση Αρχιτεκτονικών μελετών (προμελέτη, οριστική και εφαρμογής) για την κατασκευή νέων κτιρίων με χρήση κατοικίας και ειδικά κτίρια δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα.
5.    Να πραγματοποιούν επιβλέψεις και επιμετρήσεις στις κατασκευές κτιριακού έργου.
6.    Να ασχολούνται με κάθε δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

4.    ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 Η διάρκεια σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά την διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε χώρους παραγωγής. Το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, κατά την διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η άσκηση στο επάγγελμα.
Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση το φόρτο εργασίας (ΦΕ) του φοιτητή (750 ώρες ανά εξάμηνο). Για την επιτυχή παρακολούθηση κάθε μαθήματος καθορίζεται η διδακτέα ύλη και οι μορφές του διδακτικού έργου κατά τρόπο ώστε για κάθε ώρα θεωρητικής διδασκαλίας ο φοιτητής να διαθέτει δύο ώρες επιπλέον για μελέτη, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για τη μελέτη των ασκήσεων πράξης, καθώς και για την προετοιμασία των εργαστηριακών ασκήσεων του οικείου μαθήματος.
Για την ανάπτυξη του προγράμματος ο ΦΕ ορίζεται σε κάθε μάθημα, και ανάλογα με την φύση του μαθήματος 1-3 φορές, για χρόνο θεωρητικής διδασκαλίας, 1-3 φορές για χρόνο εργαστηριακής άσκησης και ίσος χρόνος για ασκήσεις πράξης ή αθροιστικά ανάλογα με την σύνθεση του μαθήματος (Θεωρία + Εργαστήριο + Ασκήσεις Πράξης). Σε κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών κατανέμεται ένας αριθμός Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ) του συστήματος ECTS. Το σύνολο των Διδακτικών Μονάδων των υποχρεωτικών κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων κάθε εξαμήνου είναι τριάντα (30) και κατανέμεται στα μαθήματα αναλογικά προς το ΦΕ. Κάθε διδακτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 ώρες τουλάχιστον ΦΕ. Στην πτυχιακή εργασία κατανέμονται 20 ΔΜ. Και στην πρακτική άσκηση 10 Δ.Μ.
Οι ασκήσεις πράξης, ως εφαρμογές της θεωρίας, δηλώνονται στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος, αλλά από τη φύση τους προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών καθ’όλη την διάρκεια του εξαμήνου. Περιλαμβάνουν φροντιστηριακές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων (case studies), ατομικές και ομαδικές εργασίες, ανάπτυξη ειδικών θεμάτων από προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, βιντεοπροβολές κ.λ.π. Η εργαστηριακή απασχόληση και απαιτούμενη σε αυτήν εργασία προσδιορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε εργαστηρίου και τις οδηγίες του διδάσκοντος.
Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του φοιτητή, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.
Για την λήψη του πτυχίου, ο φοιτητής παρακολουθεί επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών 40 μαθημάτων, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής 30%, ειδικής υποδομής 30%, ειδικότητας 30% και από 1-2 τουλάχιστον μαθήματα ανά κατηγορία στα γνωστικά αντικείμενα της Αρχιτεκτονικής κτιριακού έργου. Ειδική κατηγορία συνιστούν τα μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών που αναφέρονται στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Αυτή η κατηγορία των μαθημάτων είναι στο πρόγραμμα σπουδών της τάξης του 10% του συνόλου. Στο πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν και προαιρετικά μαθήματα, που δηλώνονται ένα για κάθε εξάμηνο.
Το πρόγραμμα σπουδών, δίνει στο φοιτητή τη δυνατότητα να δηλώνει μαθήματα κατ’ επιλογήν  υποχρεωτικά, σε ποσοστό 20-40%.
Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας, εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος, σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.
Η Πρακτική ʼΑσκηση στο επάγγελμα διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες. Είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα όπως :
α) Γενικής Υποδομής : Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Ι και ΙΙ, Ιστορία Αρχιτεκτονικού Μνημειακού Έργου Ι, Μαθηματικά, Αναλυτική Γεωμετρία, Στοιχεία Θερμοδυναμικής χώρου, Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, Αρχιτεκτονική Αποτύπωση Μνημειακού ΄Εργου, κ.α.
β) Ειδικής Υποδομής : Ιστορία Αρχιτεκτονικού Μνημειακού Εργου ΙΙ, Θεωρία της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής, Τεχνολογία των Δομικών Υλικών, Οικοδομική Ι και ΙΙ, Στατική Επάρκεια των Κατασκευών, κ.α.
γ) Ειδικότητας όπως : Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι, Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙ, Ειδικά Κτίρια – Σχεδιασμός, Ανάπλαση Ιστορικών Κέντρων και Συνόλων, Αποκατάσταση – Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων, Σύνταξη Μελέτης Ανακαίνισης – Αποκατάστασης Κτιριακού Εργου, Σύνταξη Μελέτης Κτιριακού ΄Εργου, κ.α. και
δ) Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τέτοια μαθήματα είναι : Κοινωνιολογία στην Αρχιτεκτονική, Πολιτική Οικονομία, Μέτρα Ασφαλείας στα Δομικά ΄Εργα, Αστικό Περιβάλλον, κ.α.
Τα παραπάνω μαθήματα κρίνονται απαραίτητα για την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος, σε θέματα Αρχιτεκτονικής των Κτιρίων, σχετικών με την ειδικότητα.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

            Η πτυχιακή εργασία παρέχει δυνατότητες:

α) Να εμβαθύνει ο φοιτητής μια περιοχή ενός μαθήματος ειδικότητας, με πειραματική και συνθετική εργασία και με την κατάλληλη βιβλιογραφική υποστήριξη, να αναπτύσσονται η προσωπικές επιστημονικές ικανότητες με τα ενδιαφέροντα του.
β) Να αποκτήσει ερευνητικό πνεύμα, και ικανότητα για μελλοντικές ατομικές αναζητήσεις, διευρύνοντας ολοένα τη βάση της επιστημονικής και τεχνικής κατάρτισης του στην Αρχιτεκτονική της Κτιριολογίας.
γ) Να συμβάλλει στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και του επιστημονικού επιπέδου του τμήματος.
Η πρακτική ʼσκηση στο  8ο εξάμηνο, πραγματοποιείται σε χώρους εργασίας σχετικούς με την «Αρχιτεκτονική των Κτιρίων», για την επιπλέον καλλιέργεια των γνώσεων που αποκτήθηκαν στα προηγούμενα εξάμηνα, στην παροχή δυνατοτήτων ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, καλή και ομαλή εξοικείωση με την ομαδική εργασία.