Η οπτική επικοινωνία με την ευρύτερη έννοια του όρου έχει μακρά ιστορία. Όταν οι πρώτοι άνθρωποι κυνηγούσαν για να εξασφαλίσουν την τροφή τους και έβλεπαν τα αποτύπωμα του πέλματος ενός ζώου στη λάσπη, διέκριναν ένα γραφικό σήμα. Οι Γραφικές Παραστάσεις μπορεί να είναι σημεία όπως τα γράμματα του αλφαβήτου, ή μπορεί να αποτελούν μέρος ενός άλλου συστήματος σημείων όπως τα οδικά σήματα. Συνολικά, τα γραφικά σημάδια - οι γραμμές ενός σχεδίου ή οι κουκκίδες μιας φωτογραφίας - συγκροτούν παραστάσεις.
Οι γραφικές παραστάσεις αποτελούν κάτι περισσότερο από μια περιγραφική εικονογράφηση πραγμάτων που βλέπουμε ή φανταζόμαστε. Αποτελούν σημεία που το περιεχόμενό τους προσδίδει σ' αυτά ένα μοναδικό και ξεχωριστό νόημα, ενώ η συγκεκριμένη τοποθέτησή τους μέσα στο χώρο μπορεί να τους προσδώσει μια νέα σημασία.
Κατά κανόνα χρησιμοποιούνται λέξεις και εικόνες σε συνδυασμό μεταξύ τους. Ορισμένες φορές μπορεί να κυριαρχεί η εικόνα ενώ άλλες φορές μπορεί να κυριαρχεί το κείμενο. Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις όπου το νόημα του ενός καθορίζεται από την παρουσία του άλλου. Μερικά από τα πιο πειστικά παραδείγματα του Graphic Design βασίζονται στην ακρίβεια των λέξεων για την απόδοση ενός σαφούς νοήματος σε μια διφορούμενη εικόνα.
Όταν τυπωθεί, η λέξη χάνει μεγάλο μέρος της εκφραστικότητάς της. Οι σύγχρονοι Graphic Designers προσπάθησαν να σπάσουν αυτό τον περιορισμό. Ο ήχος δηλώνεται στην τυπογραφική σύνθεση μέσω του μεγέθους, του βάρους και της τοποθέτησης των γραμμάτων. Πράγματι, η προσπάθεια να κάνεις κάτι περισσότερο από την απλή μετάδοση ενός μηνύματος, έτσι ώστε να λάβει ένα μοναδικό και ξεχωριστό χαρακτήρα, είναι έμφυτη στον άνθρωπο και ενστικτώδης.
Η επιτυχής μετάδοση του μηνύματός εξαρτάται απο μια συμφωνία ανάμεσα στους  πομπούς και δέκτες-αναγνώστες σχετικά με τον τρόπο και τις συμβάσεις της ανάγνωσης. Αναγνωρίζουμε την εικόνα της καρδιάς γιατί έτσι (έχουμε συμφωνήσει ότι) αναπαριστούμε την καρδιά - και, επί πλέον, όλοι μας αποδεχόμαστε ότι καρδιά=αγάπη. Όταν όμως βλέπουμε ένα σχέδιο μιας καρδιάς σ' ένα ιατρικό εγχειρίδιο, τότε η καρδιά παύει να λειτουργεί ως μεταφορά της αγάπης.
Μολονότι η τελική μορφή μπορεί να καθορίζεται ή να επηρεάζεται από τις προσωπικές αισθητικές επιλογές ή προκαταλήψεις του σχεδιαστή, το μήνυμα που πρόκειται να μεταδοθεί πρέπει να τίθεται πάντα με τρόπο ώστε να αναγνωρίζεται και να γίνεται κατανοητό από το κοινό προς το οποίο απευθύνεται.
Οι τρεις βασικές λειτουργίες του Graphic Design παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες μέσα στο χρόνο και μπορούν να συνυπάρχουν σε οποιοδήποτε design. Ο πρωταρχικός ρόλος του Graphic Design είναι ο προσδιορισμός της ταυτότητας: δηλαδή να δηλώνει τι είναι κάποιο πράγμα, ή από πού προέρχεται (πινακίδες επιχειρήσεων, σύμβολα εκδοτών και τυπογράφων, λογότυποι εταιρειών, ετικέτες συσκευασίας). Η δεύτερη λειτουργία, γνωστή ως Information Design, είναι η παροχή πληροφόρησης και οδηγιών (χάρτες, διαγράμματα, σήμανση οδών και κτιρίων). Η τρίτη λειτουργία είναι η παρουσίαση και προβολή (αφίσες, διαφημίσεις), όπου ο στόχος είναι να προσελκύσει την προσοχή και να καταστήσει το μήνυμα αξιομνημόνευτο (να καταγραφεί στη μνήμη).
Το Graphic Design αποτελεί ένα είδος γλώσσας με μια αβέβαιη γραμματική και ένα διαρκώς επεκτεινόμενο λεξιλόγιο. Η απροσδιόριστη φύση των κανόνων αυτής της γλώσσας σημαίνει ότι το Graphic Design μπορεί κανείς να το μελετά και να το σπουδάζει αλλά όχι να το μαθαίνει.