«Θεσσαλονίκη Graphic Design 1980–2009»
http://gda.gr/node/2212
Second International Reggae Poster Contest
http://www.reggaepostercontest.com/


Connection Issue 08 Made in
http://ezine.newwebpick.com/connection
CMYK Magazine, Inc.


Trust Me, I'm a "Designer"

Design Observer


Choi's Gallery
http://www.choisgallery.com/Index


Surfstation.com is an online magazine for the creative community
http://surfstation.com/about


Grafic Notes / Σημειώσεις Γραφιστικής

Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής και Εικονογράφησης
http://www.ebge.gr/awards/index.phpThe Posters Ensemble
The Posters Ensemble
The Posters Ensemble
The Posters Ensemble
The Posters Ensemble