Κωνσταντινουπόλεως 2 - Βούτσαλη
13231 Πετρούπολη, τηλ: 210-5012314 - 210-5065016, fax: 210-5012314