Ο τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών λειτουργεί στο 1ο ΕΠΑ.Λ Πετρούπολης, με την ειδικότητα
Γραφικών Τεχνών από το σχολικό έτος 1997-1998.
Το τμήμα είναι προσανατολισμένο στις γραφικές τέχνες, έχοντας επαφή με το σύγχρονο
χώρο των τεχνών.
Η δημιουργική διάθεση, η φαντασία, η μεθοδικότητα, η παρατηρητικότητα, η οργανωτική διάθεση
είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του χώρου.
Όλα αυτά σαν προοπτικές θα ενδυναμωθούν με την βαθύτερη καλλιέργεια και την διαρκή εξάσκηση
και αναζήτηση του μαθητή και βέβαια με την παραπέρα φοίτηση σε ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης.
 Ο Τομέας των Εφαρμοσμένων Τεχνών του 1ου ΕΠΑ.Λ Πετρούπολης είναι πολύ δραστήριος και
έχει να επιδείξει πολλές συμμετοχές σε Μαθητικά Φεστιβάλ και Φεστιβάλ Νέων, σε Ευρωπαϊκά
Προγράμματα, Καλοκαιρινά Σχολεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας, σε δραστηριότητες του
δικτύου σχολείων της περιοχής κ.ά.
Κάθε χρόνο διοργανώνει Πολιτιστικά Προγράμματα, ενώ παράλληλα συμμετέχει και σε ποικίλες
εκθέσεις με έργα των μαθητών.
Τέλος, οι μαθητές των τμημάτων του τομέα συχνά διακρίνονται και βραβεύονται τόσο σε
Πανελλαδικούς όσο και σε Ευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς.