Στον τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑ.Λ εντάσσεται η ειδικότητα των Γραφικών Τεχνών.
Στην εποχή μας τα επαγγέλματα των γραφικών τεχνών είναι από τα πλέον σύγχρονα με μεγάλες
δυνατότητες για την δημιουργική υλοποίηση ιδεών.
Στους αποφοίτους χορηγείται με ενδοσχολικές εξετάσεις, Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και
Πτυχίο ειδικότητας.
Το απολυτήριο του Επαγγελματικού Λυκείου, είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου και
δίνει την δυνατότητα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΑΕΙ σε σχολές των ΑΤΕΙ που έχουν
σαν αντικείμενό τους τις Εφαρμοσμένες τέχνες π.χ. Γραφιστική, Τεχνολογία εκτυπώσεων,
Διακοσμητική, Φωτογραφία, Συντήρηση έργων Τέχνης, Σχεδιασμό Ενδύματος, Σχεδιασμό Επίπλου
καθώς και σε πολλές άλλες σχολές, οι οποίες δεν έχουν όλες σχέση με καλλιτεχνικά αντικείμενα.
Η εισαγωγή στις παραπάνω σχολές γίνεται μετά από πανελλήνιες εξετάσεις.
Το Πτυχίο ειδικότητας παρέχει τη δυνατότητα στους αποφοίτους να λάβουν άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος ή να εγγραφούν στα ΙΕΚ. Η αισθητική αντίληψη είναι το μεγαλύτερο προσόν για την
ειδικότητα των  Γραφικών Τεχνών.
Οι μαθητές μετά την φοίτησή τους μπορούν να εργαστούν ως
ελεύθεροι επαγγελματίες όπως επίσης σε: Ιδιωτικές Επιχειρήσεις  / Οργανισμούς
/ Εργαστήρια Γραφικών Τεχνών / Διαφημιστικές Εταιρίες
/ Εκδοτικούς Οίκους / Εφημερίδες - Περιοδικά.